Die Skryfbesigheid

Ons toor nog steeds met woorde…

Humor en die aanwending daarvan in verhale

Novellekursus

Upington

1 – 7 Julie 2018

Om te skryf, is om jou gedagtes op papier te verewig. Om GOED te skryf, is ’n kuns en ’n vaardigheid. Met hierdie kursus kan jy jou natuurlike talent en vaardighede slyp. Na afloop van die kursus kan jy met ses voltooide hoofstukke van jou roman of novelle spog.
Trudy Erasmus

INLEIDING
Jy het iets om te sê. Of iets om te skryf. Jy gaan dit skryf, maar jy is nie seker waar om te begin nie. Begin jy in die middel? Dalk met die einde? Of begin mens altyd by die begin?

Die antwoord is eenvoudig. Dit hang alles van die verhaal af. Maar hoe weet jy wat die verhaal verlang? Kennis en ondervinding leer mens wat om te doen.

Woon daarom ’n kursus van Die Skryfbesigheid by waar jy kennis en ondervinding opdoen.
Waarom ’n kursus op Upington aanbied?
Die Skryfbesigheid glo dat talent oral te vinde is en nie net in die stede nie.

Daarom het ons ses jaar gelede besluit om kursusse ook buite Gauteng aan te bied. Die eerste vyf kursusse is aan die Weskus aangebied. Die kursus is as’t ware na die mense geneem.

Vir vyf jaar het ons elke jaar op Dwarskersbos ’n kursus gedurende die winter aangebied, maar het verlede jaar besluit om na ander streke van ons land te reis. April 2017 is ons Christiana toe. Op die walle van Vaalrivier het ons gewoeker en getik dat die water spat.

Vanjaar reis ons verder.

Upington, skud jou vere reg!

Ons is op pad met ons blaaibord, papier, rekenaar, tonne inspirasie en ’n sak vol idees om ’n kinkel in jou storielyn te veroorsaak.

Die kursus, in die vorm van ‘n werkwinkel, word vanaf   1-7 Julie 2018 by die NCR TVET College, Steve Naude-straat 1, Blydeville, Upington aangebied.

TEMA
Humor en die aanwending daarvan in verhale.
Dit beteken nie dat jy verplig gaan word om ’n humoristiese verhaal te skryf nie. Die klem gaan eerder val op die gebruik van humor om ’n verhaal in te kleur en humor as hulpmiddel tot karakterisering.

SPESIALE AANBOD
Vir beginners word die novellekursus en die aanlynkursus in kombinasie teen ʼn spesiale afslagprys aangebied. Pryse word op bladsy ses aangegee.

Die aanlynkursus is ook nie ’n verpligtend vir beginnerskrywers nie. Dit maak dit vir hulle soveel makliker as hulle ’n bietjie ondervinding het.

WANNEER?
1-7 Julie 2018. Die program begin soggens stiptelik om 08:30.

Registrasie
Alle skrywers moet Saterdag 30 Junie 2018 om 19:00 aanmeld vir registrasie. Die adres sal later bekend gemaak word. Dit is baie belangrik dat skrywers wel hier aanmeld omdat die eerste opdragte hier bespreek en uitgedeel word.

WAAR?
NCR TVET College, Steve Naude-straat 1, Blydeville, Upington.

WANNEER SLUIT INSKRYWINGS?
Inskrywings sluit op Saterdag 16 Junie 2018 om 21:00. Inskrywings wat na hierdie datum ontvang word, sal oorweeg word mits daar plek beskikbaar is. (ʼn Maksimum van tien tot twaalf persone kan tot die kursus toegelaat word.)
ʼn Boete van R500 vir laat inskrywing sal gehef word.

KURSUSINHOUD
Alle skryfkursusse wat Die Skryfbesigheid aanbied, fokus sterk op die skryf van kreatiewe teks. Hierdie teks word die volgende dag deur die kursusleier asook die groep bespreek. Opbouende kritiek word daar in ’n simpatieke atmosfeer gegee. Almal raak naderhand so opgewonde oor mekaar se verhale dat almal in die karakters se lief en leed deel.

Skrywers vind gewoonlik die groepbesprekings en die verdere uitbou van die storielyn deur middel daarvan uiters waardevol.

Die kursus skop af met ’n kort lesing oor sekere teoretiese aspekte wat verband hou met die spesifieke tema van die kursus. Vanjaar se tema, Humor en die aanwending daarvan in verhale, word volgens die volgende onderwerpe bespreek.
1. ’n Kort oorsig oor die belangrikste verhaalelemente.
2. Die verskil tussen karaktergedrewe en aksiegedrewe verhale.
3. Die ware karakter van humor – ’n kort teoretiese oorsig.
4. Slaggate om te vermy.
5. Die rol van die skrywer tydens die skryf van humor.

Die inhoud mag min en ontoereikend lyk, maar humor is so ’n omvangryke onderwerp dat mens dae nodig het om dit te bespreek. Daarom het ons op hierdie vyf punte van belang besluit.

Nadat die teoretiese bespreking afgehandel is, word daar daagliks aan ’n novelle of roman geskryf. Teen die einde van die kursus sal daar ten minste ses hoofstukke klaar wees. Tydens die groepbespreking word daar kommentaar op die nuutgeskrewe hoofstukke gelewer. Dit beteken dat elke student MOET sy/haar taak vir daardie dag na die beste van sy/haar vermoë uitvoer. Die sukses van die kursus berus sterk op die samewerking van almal teenwoordig. Dit beteken dat elke skrywer ook daagliks ʼn aantal tekste sal moet lees en vir die groepbespreking voorberei.

Terugvoer tydens die groepbespreking word in ʼn simpatieke atmosfeer gelewer en dra opbouend tot die bemagtiging van die skrywer by.

Voorlopige program
1 Julie 2018
08:00: Koffie/Tee
08:30: Lesings begin
10:30: Koffie/Tee
11:00: Lesings hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Lesings hervat
16:00 Studente onttrek
20:00 Handig hoofstuk 1 via Dropbox in en berei voor vir groepbespreking

2 Julie 2018
08:00 Koffie en tee
08:30 Lesings hervat
10:30 Koffie/tee
11:00 Lesings hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbesprekings
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig hoofstuk 2 in via Dropbox en berei voor vir groepbespreking

3 Julie 2018
09:00: Lesings hervat
10:30: Koffie/Tee
11:00: Groepbespreking
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbespreking en studente begin skryf aan volgende hoofstuk
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig volgende hoofstuk in en berei terugvoer voor

4-7 Julie 2018
08:00 Koffie/Tee
08:30 Groepbespreking
10:30 Koffie/Tee
11:00 Groepbespreking hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbespreking/begin skryf
16:00 Koffie/tee
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig volgende hoofstuk in en berei terugvoer voor.

7 Julie 2018
18:30 Afsluitingsonthaal & sertifikaatgeleentheid

TOELATING
Enige persoon ouer as agtien jaar is welkom om in te skryf. Persone jonger as agtien mag inskryf, mits hulle deur ʼn ouer of grootouer vergesel word. Die volwassenes hoef nie die kursusfooi te betaal nie, maar moet steeds hul eie verblyf, etes en vir die verversings betaal.

Hierdie is ʼn gevorderde kursus en dis daarom wenslik dat skrywers ’n basiese kennis van kreatiewe skryfkuns het. ’n Gebrek aan ondervinding of kennis moet niemand verhinder om vir hierdie kursus in te skryf nie. Persone wat nie die aanlynkursus kan bekostig nie, en nogtans vir hierdie kursus wil inskryf kan dit doen. Die kursusleier sal addisionele hulp verskaf.

ʼn Spesiale aanbod word aan beginners gemaak: Skryf vir sowel die aanlyn-, as die novellekursus in en betaal slegs R1 800,00 vir die aanlynkursus. In 2018 gaan die aanlynkursus R4 340,00 kos!

Daar moet so spoedig moontlik met die aanlynkursus begin word, sodat die eerste vier modules met die aanvang van die novellekursus afgehandel kan wees.

KOSTES

Is op aanvraag beskikbaar. Vul onderstaande elektorniese navraag in.

REIS EN VERBLYF
Jy is baie welkom om iemand saam te bring. Jy is net self verantwoordelik vir al die besprekings en onkostes. Jou metgesel hoef nie vir die kursus te betaal nie, maar indien hy/sy saam met ons by die kursus gaan eet, moet jy ons vooraf daaroor inlig sodat ons vir hom/haar etes kan bespreek en dit by jou onkostes kan voeg.

Reiskostes na en van Upington is jou eie verantwoordelikheid. Bespreek en betaal van verblyf in Upington moet ook deur jouself gedoen word.

Die Skryfbesigheid kan ook nie verantwoordelik gehou word vir enige skade of verliese wat gelei word as gevolg van ongelukke wat op pad plaasvind of skade wat gely word as gevolg van verblyfreëlings wat misluk of foutiewelik gemaak is of enige kriminele dade nie.

Hier volg ʼn lys van gastehuise waar u moontlik plek kan bespreek:

Chateau Gastehuis – 054 332 6504
Habitat Gastehuis – 054 332 4311
Flip Flop – 082 577 5312
Versamelnes – 082 335 56221
Alimeto Gastehuis – 082 653 6399
At Home – 082 743 0099
Olive Tree B&B – 082 561 4547
Tarentaalrand Gastehuis – 072 672 2361
Blue Rain – 082 928 9340
Die Kalaharihuis – 073 194 2864

Verwelkoming- en afsluitingsfunksie
Die verwelkomingsfunksie en die afsluitingsfunksie vind by restaurante plaas. Die onkostes hiervoor is nie by die kursusfooi ingesluit nie en sal deur jouself vereffen moet word. Terwille van groepdinamika is dit baie belangrik dat almal hierdie etes bywoon.

Jy is baie welkom om jou metgesel saam te bring. Dui op jou registrasiedokument aan indien jy ’n metgesel na hierdie funksie saambring.

KLEREDRAG
Verwelkomingsfunksie
30 Junie 2018
Netjiese informele drag. (Onthou die warm baadjie/jas.)

Vir die duur van die kursus
Dra netjiese, gemaklike klere. Ons beveel aan dat jy bedags laag-op-laag dra sodat jy kan aan- of uittrek na gelang van klimaatsveranderings.
Saans kan dit bitterlik koud wees. Maak asseblief daarvoor voorsiening asook ’n onverwagte en onseisoenale reënbui.

Afsluitingsfunksie
7 Julie 2018
Die restaurant is meer formeel as die eerste een en dit sal daarom raadsaam wees om ’n bietjie meer formeel (semi-formeel) aan te trek.

BRING SAAM
Diegene wat van ver af reis hoef nie alles van die huis af te bring nie. Die kollege is regoor ’n inkopiesentrum geleë waar die meeste goedere asook wegneemetes gekoop kan word.
Maak asseblief seker dat jy die volgende items wel op die eerste dag van die kursus gereed het.

1. HIERDIE IS ’N VEREISTE:
’n Skootrekenaar.
(Liefs nie ʼn tabletrekenaar nie, want as die sein lol, moet ons geheue-stokkies gebruik.)
Twee geheue-stokkies.
U eie mobiele data/Wi-Fi.
2. Skryfbehoeftes:
ʼn Toonbankboek (A4-grootte) OF foliopapier en ’n lêer.
Gom.
Skêr.
Liniaal.
Potlood.
Uitveër.
Penne wat verskillende kleure skryf (Rooi, swart, blou, ens.).
Glimpenne (Highlighters).
3. Tydskrifte (ten minste een van elk) om prente uit te knip:
Modetydskrif soos rooi rose, Sarie of Cosmopolitan.
Reistydskrif soos Weg of Getaway.
4. Koffie, tee, melk, suiker, beskuit of graankos om u deur die nag te sien of om die ergste honger soggens voor die kursus te stil.
5. Verversings en drinkgoed vir laatmiddag indien nodig.
6. Drinkwater. (Slegs twee bottels per persoon word tydens die kursus voorsien.)
7. Klere soos hierbo beskryf is.
8. Kamera of selfoon met ’n goeie kamera.
9. Chroniese medikasie.

BELANGRIKE KENNISGEWING
Dit is wenslik dat die skrywer SONDER ENIGE STORIELYN, gedagtes, karakter en so meer, by die kursus opdaag. ‘n Storielyn, karakters, tonele en handeling sal aan die begin van die werkwinkels ontwikkel word. Daar sal genoeg tyd gegun word vir navorsing, lees van mekaar se teks en die ontwikkeling van nuwe teks.

BESPREKING
Bespreking is NOODSAAKLIK en dit moet voor Saterdag 16 Junie 2018 om 21:00 geskied.

Gaan asseblief so te werk om te bespreek:
Wanneer jy reeds ’n registrasiedokument het
1. Vul die registrasiedokument in.
2. Betaal die deposito.
3. E-pos die registrasiedokument en bewys van betaling na die e-posadres toe: skryfbesigheid@outlook.com
Wanneer jy nog nie ’n registrasiedokument het nie
1. Vra ’n registrasiedokument en kwotasie aan deur ’n e-pos, whatsapp of sms aan Die Skryfbesigheid te stuur.
2. Meld in jou boodskap:
U noemnaam en van.
U telefoonnommer en e-posadres.
Watter opsie jy uitoefen.
3. Aanvaar die kwotasie wat jy ontvang skriftelik en betaal die deposito soos met Die Skryfbesigheid ooreengekom.
4. Stuur ingevulde registrasiedokument en bewys van betaling aan Die Skryfbesigheid by skryfbesigheid@outlook.com

Navrae
Trudy Erasmus
Die Skryfbesigheid
SMS/WhatsApp: 072 210 4385
skryfbesigheid@outlook.com
www.pnskryf.wordpress.com

Indien jy reeds ‘n kwotasie aanvaar het, moet u hierdie dokument aflaai en voltooi. Die voltooide vorm moet moet aan skryfbesigheid@outlook.com ge-e-pos word.

1AFR Registrasie vir skryfkursus UPINGTON 2018

 

 

OPERASIE GEBAKTE PERE

OPERASIE GEBAKTE PERE is ‘n lekkerlees, moderne jeugboek uit die pen van Anna Emm se nuutste skrywer, Hettie du Plessis. Illustrasies deur E. Lanie.

Lees voort

‘n Blink jaar vir Die Skryfbesigheid en hulle kliënte

Dankie vir julle ondersteuning

Saamgestel en geskryf deur Marietjie Wentzel

Behalwe vir al die kursusse wat ons aangebied het en die teksredaksiedienste wat Die Skryfbesigheid gelewer het, is dit vir ons ʼn groot voorreg om enkele van ons kliënte se werk hier te noem.

Ons is dankbaar saam met dr. Koos Marais oor Die Keiservoël oor Namaland wat gedurende April verskyn het. Sy onverpooste navorsing en harde werk die voorafgaande nege jaar, het vrugte afgewerp. Die boek is deur Cordis Trust uitgegee en is tydens Boekejol by die Atterbury Teater, Lynnwood Bridge op 20 Augustus 2016 bekendgestel. Tydens ʼn uitsonderlike geleentheid in Maltahöhe in Namibië het hy persoonlik 400 eksemplare aan die goewerneur van die Hardapstreek, haar edele Esme Isaacs, oorhandig.

“Die geleentheid was iets waaroor ek baie jare gedroom het. Ek het hierdie Afrikaanse boek waaraan ek so lank gewerk het oorhandig aan die mense vir wie dit só belangrik is,” het dr Marais verduidelik.

Lees gerus die hele artikel by www.maroelamedia.co.za en volg sy blog by https://kaiserbird.com. Die boek is beskikbaar by Graffiti Boeke, Namibia Book Market, ander toonaangewende boekhandelaars en kan ook by bestellings@kaiserbird.com bestel word.

Dr. Koos Marais en Marietjie Wentzel tydens die bekendstelling by Boekjol

Dr. Koos Marais en Marietjie Wentzel tydens die bekendstelling by Boekjol

Baie geluk aan dr. Sanet Jacobs wat haar doktorsgraad behaal het. Die titel van haar tesis is A Conceptual approach to provide and implement Total Cost of Ownership and Six Sigma applications in a Supply Management environment, gedoen onder die wakende oog van Professor Doktor Gerrit Horn, PhD, DBA, MBA. Prof. Horn is onder andere ook verbonde aan die Universidad Empressarial, Costa Rica. Dit was ʼn groot voorreg om teksredaksiedienste aan julle te lewer.

prof-en-sanet

Prof. Gerrit Horn en dr. Sanet Jacobs by die gradeplegtigheid, Nov. 2016

Martie van der Walt debuteer vroeg in 2017 met haar kinderboek Oupa se Kiewietstories. Dit is verhaaltjies wat haar pa vir hulle vertel het en wat sy op hierdie manier vir haar nageslag behoue wil laat bly. Die boek bevat verskeie kort stories, is pragtig geïllustreer deur Alex van Houwelingen en sal binnekort by boekhandelaars beskikbaar wees. Stuur e-pos aan Martie by just.joy@live.com om navraag te doen. Hou ook ons blog dop, ons sal dit hier bekendstel.

Baie dankie vir al ons ander kliënte wat op watter manier ook al van ons dienste gebruik gemaak het. Julle is baie welkom om ons weer te nader as daar iets is waarmee ons kan help. Dit is altyd lekker om weer van julle te hoor en indien julle dan van ons dienste gebruikmaak, kwalifiseer julle vir ʼn geringe afslag – net om dankie te sê.

Verskeie van ons kortverhaalskrywers se verhale is in Vrouekeur en Huisgenoot gepubliseer. Daar is ook skrywers wat groot kompetisies gewen het.Ons sal bly wees as hulle vir ons meer inligting en foto’s kan aanstuur. Ons wil baie graag ‘n opvolg-artikel plaas.

Een so ‘n skrywers is Alwyn Tredoux. Nie alleen het hy vanjaar met sy eerste kinderboek gedebuteer nie, maar een van die verhale wat hy tydens die 2016 Dwarskersbos Beginnerskursus geskryf het, is in Vrouekeur van 30 Desember 2016 gepubliseer.

hekelpen

Uit woorde wat in pare tydens die kursus as opdrag gegee is, het Alwyn HEKELPEN en VARKHOK gekies. ‘n Wenkombinasie!

Alwyn Tredoux

Alwyn Tredoux

Ons is baie trots op julle en kan so met dankbaarheid bewys dat Trudy se kursusse beslis groot vrug dra. As jy nie in 2016 suksesvol was nie, is daar in 2017 baie geleentheid om weer te probeer. Moenie moed opgee nie. As jy nog nie een van die kursusse, inhuis of aanlyn, gedoen het nie, is 2017 die ideale geleentheid. Veral die novellekursus wat op Christiana aangebied word, beloof om die moeite werd te wees. Neem sommer ook deel aan ons skryfkompetisie . Klik op die skakel vir meer besonderhede.

Anzel Mans is seker een van Die Skryfbesigheid se suksesvolste voormalige studente. Ons is nie seker hoeveel verhale is moontlik vanjaar gepubliseer nie, maar ‘n paar akademiese boeke en haar eerste kortverhaalbundel het die lig gesien.

IMG_0097-1

Anzel Mans

Voorblad

Anzel se kortverhaalbundel

Ons is ook baie opgewonde omdat Petronel Louw se tweede Romanza, Hartsplan, onlangs ook op die rakke verskyn het.

Petronel Louw

Petronel Louw

hartsplan_voorblad_high-res

Dis vir Die Skryfbesigheid ʼn baie groot voorreg om al ons kliënte en aanhangers ʼn baie voorspoedige 2017 toe te wens. Sonder julle sal die lewe vir ons maar baie saai wees.

Lekker skryf.

NOVELLEKURSUS 1 – 7 April 2017 CHRISTIANA

WOU JY NOG ALTYD SKRYF?

SPESIAAL vir jou!

INLEIDING

Die Skryfbesigheid het vir vyf jaar na die Weskus gereis om daar skryfkursusse aan te bied, maar daar is besluit om 2017 die roete effens te verander. Ons gaan net tot op Christiana reis.

Die besluit is gemaak; die reëlings getref. Ons gaan ‘n novelle (of ten minste meer as die helfte van die novelle) binne ses dae skryf.

Die kursus, in die vorm van ‘n werkwinkel, gaan vanaf 1-7 April 2017 by Lilly’s Pub & Grill, Pretoriusstraat 37B, Christiana aangebied word. Alhoewel ons op die eerste dag wel ‘n bietjie na teorie gaan kyk, sal die klem eerder op die praktiese skryf en terugvoer van geskrewe teks val.

SPESIALE AANBOD

Vir beginners word die novellekursus en die aanlynkursus in kombinasie teen ʼn spesiale afslag aangebied. Pryse word hieronder aangegee.

WANNEER?

1-7 April 2017

Alle skrywers moet Vrydag, 31 Maart 2017 om 19:00 aanmeld vir registrasie. Die adres sal later bekend gemaak word Dit is baie belangrik dat alle skrywers wel hier aanmeld omdat die eerste opdragte hier bespreek word.

Die program begin soggens stiptelik om 08:30.

WANNEER SLUIT INSKRYWINGS?

Inskrywings sluit op Saterdag 18 Maart 2017 om 21:00. Inskrywings na hierdie datum sal oorweeg word mits daar plek beskikbaar is. (ʼn Maksimum van tien tot twaalf persone kan tot die kursus toegelaat word.) ʼn Boete van R500 vir laat inskrywing sal gehef word.

KURSUSINHOUD

Alle skryfkursusse wat Die Skryfbesigheid aanbied, fokus sterk op die praktiese skep van kreatiewe teks. Nogtans moet skrywers ook oor sekere teoretiese en literêre kennis beskik. Daarom word die volgende aspekte tydens die werkwinkel bespreek.

 1. Die skryfproses.
 2. Hoe lewer ek opbouende kritiek en hoe hanteer ek kritiek?
 3. Wat is ’n verhaal?
 4. Plot, spanning, konflik, handeling en karakterisering
 5. Atmosfeerskepping en toneelaanbieding
 6. Versorging en uitleg van ’n teks.
 7. Kenmerke van ʼn novelle.
 8. Skryf as besigheid.

Nadat die teorie afgehandel is, sal daar daagliks BAIE geskryf word. Elke student MOET sy/haar taak vir daardie dag na die beste van sy/haar vermoë uitvoer omdat die kursus se sukses op die groepbesprekings berus. Dit beteken dat elke skrywer ook daagliks ʼn aantal tekste sal moet lees en vir ʼn groepbespreking voorberei.

Terugvoer tydens die groepbespreking moet in ʼn simpatieke atmosfeer gelewer word en moet opbouend tot die bemagtiging van die skrywer bydra.

Voorlopige program

Die voorlopige program is op aanvraag beskikbaar.

 WAAR?

Lilly’s Pub & Grill, Pretoriusstraat 37B, Christiana

In dié huislike omgewing gaan die stories blom

img-20161110-wa0007 img-20161110-wa0006 img-20161110-wa0012

TOELATING

Enige persoon ouer as agtien jaar is welkom om in te skryf. Persone jonger as agtien mag inskryf, mits hulle deur ʼn volwasse persoon vergesel is. Die volwassenes hoef nie die kursusfooi te betaal nie, maar moet steeds hul eie verblyf, etes en vir die kursusverversings betaal.

Hierdie is ʼn gevorderde kursus en dis daarom wenslik dat skrywers ʼn vooraf kennis van kreatiewe skryfkuns het. Dit behoort niemand te verhinder om vir hierdie kursus in te skryf nie.
ʼn Spesiale aanbod word aan beginners gemaak: Skryf vir die sowel die aanlyn-, as die novellekursus in en betaal slegs R1 500,00 vir die aanlynkursus. In 2017 gaan die aanlynkursus R4 340,00 kos!

Daar moet so spoedig moontlik met die aanlynkursus begin word, sodat die eerste vier modules met die aanvang van die novellekursus afgehandel kan wees.

KOSTES

Opsie 1

Etes en verversings: R 910,00
Kursus: R2 800,00
Totaal: R 3 710,00

ʼn Deposito van R1 855,00 is met bespreking betaalbaar. Die res is met registrasie op Vrydag 31 Maart 2017 betaalbaar.

Die deposito of enige fooie wat reeds betaal is, word verbeur wanneer ʼn student vooraf kop uittrek, die kursus voor die einde daarvan verlaat of nie vir die kursus opdaag nie.

Opsie 2

Beskrywing: Kostes
Etes en verversings: R 910,00
Kursus: R2 800,00
Aanlynkursus: R1 500,00
Totaal: R5 210,00

ʼn Deposito van R2 605,00 is met bespreking betaalbaar. Die res is met registrasie op Vrydag 31 Maart 2017 betaalbaar.

Die deposito of enige fooie wat reeds betaal is, word verbeur wanneer ʼn student vooraf kop uittrek, die kursus voor die einde daarvan verlaat of nie vir die kursus opdaag nie. Die volle fooi vir die aanlynkursus (naamlik R4 340,00) sal betaalbaar wees.

Die etes en verversings is ʼn verpligte koste wat almal moet betaal omdat dit vroegdag tot ons onttrek deur Lilly bedien word. Ons kan geen uitsonderings maak nie. Maak net seker dat u op die registrasiedokument enige eetvoorkeure en allergieë duidelik aantoon.

Om skrywers tegemoet te kom, kan ʼn afbetaalreëling getref word.

Die Skryfbesigheid gee graag afslag aan voormalige studente en kliënte.

REIS EN VERBLYF

U is baie welkom om iemand saam te bring. U is net self verantwoordelik vir al die besprekings en onkoste. U metgesel hoef nie vir die kursus te betaal nie, maar indien hy/sy saam met ons by die kursus gaan eet, moet u ons vooraf daaroor inlig sodat ons vir hom/haar etes kan bespreek en u daarvoor kan kwoteer.

Reiskostes na en van Christiana is die skrywer se eie verantwoordelikheid. Bespreek en betaal van verblyf in Christiana is die skrywer se eie verantwoordelikheid. Hier volg ʼn lys van gastehuise:

 1. Riverside Gastehuis 076 388 6619
 2. De Akker Dorpshijs 053 441 3467 of 082 334 0121
 3. Meldine Gastehuis 073 685 7714
 4. Die Wingerd Gastehuis 079 824 0441
 5. At-Neli 053 441 2717 of 082 393 1275
 6. Zarah’s Place 082 339 9770

Die eerste asook die laaste aand van die kursus gaan ons as ʼn groep saam uiteet. Die etes is vir die skrywer se rekening. Terwille van groepsdinamika is dit baie belangrik dat almal hierdie etes bywoon. U is baie welkom om u metgesel saam te bring na hierdie etes toe.

KLEREDRAG

Dra netjiese, gemaklike klere vir die duur van die kursus. Bedags kan dit nog warm raak, maar saans kan dit koel tot koud word. Dit kan ook nog reën. Maak daarom voorsiening vir wisselende klimaatstoestand. Pak miskien iets soos ʼn waterdigte baadjie in.

BRING SAAM

 1. HIERDIE IS ’N VEREISTE:
  a. ’n Skootrekenaar. (Liefs nie ʼn tabletrekenaar nie, want as die seine lol, moet ons geheuestokkies gebruik.)
  b. Twee geheuestokkies.
  c. U eie mobiele data/Wifi.
 2. Skryfbehoeftes:
  a. ʼn Toonbankboek (A4-grootte) met ten minste 96 bladsye of twee/drie gewone oefeningboeke.
  b. Gom.
  c. Skêr.
  d. Liniaal.
  e. Potlood.
  i. Uitveër.
  f. Penne wat verskillende kleure skryf (Rooi, swart, blou, ens.).
  g. Glimpenne (Highlighters).
 3. Tydskrifte (ten minste een van elk) om prente uit te knip:
  a. Modetydskrif soos rooi rose, Sarie of Cosmopolitan.
  b. Reistydskrif soos Weg of Getaway.
 4. Koffiebeker.
 5. Koffie, tee, melk, suiker, beskuit of graankos om u deur die nag te sien of om die ergste honger soggens voor die kursus te stil.
 6. Warm baadjie, trui en ’n reënjas.
 7. Kamera of selfoon met ’n goeie kamera.
 8. Chroniese medikasie.

BELANGRIKE KENNISGEWING

Dit is wenslik dat die skrywer SONDER ENIGE STORIELYN, gedagte, karakter en so meer, by die kursus opdaag. ‘n Storielyn, karakters, tonele en handeling sal aan die begin van die werkwinkels ontwikkel word. Daar sal genoeg tyd gegun word vir navorsing, lees van mekaar se teks en die ontwikkeling van nuwe teks.

BESPREKING

Bespreking is NOODSAAKLIK en dit moet voor Saterdag 18 Maart 2017 om 21:00 geskied. Gaan asseblief so te werk om te bespreek:

 1. Stuur ’n e-pos, faks of sms aan Die Skryfbesigheid waarin u ’n kwotasie aanvra.
 2. Meld in u e-pos, faks of sms:
  a. U noemnaam en van.
  b. U telefoonnommer en faksnommer of e-posadres.
  c. Watter opsie u uitoefen.
 3. Aanvaar die kwotasie wat u ontvang skriftelik en betaal die deposito soos met Die Skryfbesigheid ooreengekom.
 4. Stuur ingevulde registrasiedokument en bewys van betaling aan Die Skryfbesigheid by skryfbesigheid@outlook.com

NAVRAE

Brechje Visagie
SMS/WhatsApp: 082 944 7737

EN
Trudy Erasmus
Die Skryfbesigheid
skryfbesigheid@outlook.com
http://www.pnskryf.wordpress.com
SMS/WhatsApp: 072 210 4385
Faks: 086 652 7946

Die Skryfbesigheid Skryfkompetisie 2017

IMG-20150412-WA0004-1

Brechje Visagie – Ons 2015 wenner

Alwyn Tredoux

Alwyn Tredoux – Ons 2015 naaswenner

Die Skryfbesigheid het besluit om ‘n blaaskans te neem ten opsigte van die skryfkompetisie. Daarom was daar 2016 nie ‘n kompetisie gewees nie. Na vele navrae het ons besluit om die kompetisie na ander genres uit te brei. Gedigte, essays, sketse en vertellings word by vanjaar se kompetisie ingesluit. Al word die kompetisie na hierdie genres uitgebrei, bly hierdie in wese ‘n kortverhaalkompetisie. Afhangend van hoe vanjaar se kompetisie afloop, word dit oorweeg om kinderverhale/jeugverhale by kompetisies in te sluit of as afsonderlike kompetisie aan te bied.

DOEL

Die doel van die kompetisie bly om vir alle nuwe skrywers wat nog nie by ʼn erkende uitgewer/tydskrif uitgegee het nie, ook ʼn kans te gee om hulle skryftalent te ontwikkel deur hulle tekste deur ‘n paneel te laat beoordeel en daarop terugvoer te ontvang. Die waarde van die kompetisie lê juis in die kommentaar wat gelewer word.

TEMAS

Die skrywer kan sy eie tema kies.

AFDELINGS

AFDELING AKortverhale van 800-1500 woorde,
AFDELING BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
AFDELING CVonkverhale 15-90 woorde.
AFDELING D Gedigte van nie meer as 24 versreëls nie
AFDELING ESkets, essay of vertelling van nie meer as 600 woorde nie

Daar is besluit om die afdelings uit te brei na aanleiding van die inskrywings wat vir die 2015 kompetisie ontvang is. Talle goeie tekste het ongelukkig nie die paal gehaal nie omdat dit nie kortverhale was nie. Verder het die verskeie  navrae wat Die Skryfbesigheid oor kompetisies vir poësie ontvang het, die insluiting van poësie tot gevolg gehad.

VEREISTES

 • DEELNEMERS MOET EEN TEKS UIT ÓF AFDELING A ÓF AFDELING B EN EEN TEKS UIT ENIGE VAN DIE ANDER AFDELINGS INSKRYF. Dit tel as een inskrywing.
 • Vir Afdeling C en D kan twee tekste ingeskryf word. (Dit word as een teks gesien.)
 • Die aantal inskrywings word nie beperk nie, wat beteken dat skrywers vir al die afdelings kan inskryf. Die aantal inskrywings per afdeling word ook nie beperk nie. Daar moet egter ʼn addisionele inskrywingsfooi vir elke inskrywing daarna betaal word.

Elke inskrywing moet dus uit twee tekste bestaan uit twee verskillende afdelings. Een van die tekste moet óf ‘n kortverhaal óf kort-kortverhaal wees. As die deelnemers nie aan hierdie vereiste voldoen nie, sal hulle inskrywing gediskwalifiseer word.

Deelnemers kan ook addisionele tekste teen ʼn laer inskrywingsfooi instuur. Sien reëls vir besonderhede.

PRYSE

Algehele eerste plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 900 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 900 woorde is.

Algehele tweede plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is

AFDELINGWENNERS

Afdeling A
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R1 600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 600 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 100 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling B
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling C
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling D
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling E
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Neem kennis.
Geen van bogenoemde pryse sluit reis- en verblyfkostes in nie.
Pryswenners is self daarvoor verantwoordelik.

REËLS

1. Maak seker dat u presies weet wat die reëls van hierdie kompetisie is aangesien inskrywings gediskwalifiseer sal word indien die reëls verontagsaam word.

2. Alle tekste moet getik (MS Word 97 – 2003) wees en dan elektronies ingehandig word.

3. Deelnemers moet seker maak dat hulle aan hierdie belangrike vereistes voldoen. Die lengte van die skryfstukke is:

AFDELINGS
Afdeling AKortverhale van 800 -1500 woorde,
Afdeling BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
Afdeling CVonkverhale 15-90 woorde. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling DGedigte van nie langer as 24 versreëls nie. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling ESketse, essays of vertellings van nie meer as 600 woorde nie

LW: Die getal woorde verwys slegs na die “liggaam” van die verhaal en sluit glad na die titel of die aantal woorde in.

4. Enige skrywer ouer as 18 jaar kan aan die kompetisie deelneem.

5. Indien ʼn deelnemer reeds by ʼn erkende uitgewer gepubliseer het, mag hy/sy nie aan hierdie kompetisie deelneem nie.

6. Die inskrywing moet in AFRIKAANS wees.

7. Die inskrywings moet die eie oorspronklike werk van die outeur wees.

8. Inskrywings moet vergesel wees van ’n inskrywingsvorm en inskrywingsfooi ter waarde van R100 (honderd rand). Vir elke addisionele teks wat u naas hierdie verhale instuur, moet u ’n addisionele inskrywingsfooi van R40 per teks betaal.

M.a.w. as u een inskrywing (een teks uit óf Afdeling A óf Afdeling B en een teks uit enige ander Afdeling) en twee addisionele tekste inskryf, word die inskrywingsfooi as volg bereken: R100,00 + (2x R40,00) = R180,00

9. Waar kommentaar op manuskripte aangebring is, word dit elektronies teruggestuur. Elke beoordelaar moet ook ’n beoordelingsblad instuur waarop punte toegeken en kommentaar ingevul word. Dit sal ook elektronies aan u voorsien word.

10. Die deelnemer se naam mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn en nie op die verhale self nie. Bring egter die volgende: ………/2017 regs bo aan sodat ’n nommer aan u verhaal toegeken kan word. Onthou: Dit word anoniem aan keurders voorgelê.

11. Onder die titel moet ook die aantal woorde tussen hakies aangedui word: bv. (795 woorde).

12. Alle kortverhale moet in dubbelspasiëring en in Arial van 12pt grootte getik word.

13. Maak seker die bladsye is genommer.

14. Geen handgeskrewe inskrywings word aanvaar nie.

15. Verhale moet in Ms Word as ʼn Word 97-2003 dokument voorgelê word sodat beoordelaars kommentare en aanbevelings in die “Review Mode” kan aanbring.

16. Sluitingsdatum vir alle inskrywings is 30 Junie 2017.

17. Stuur alle inskrywings met bewys van betaling aan: skryfbesigheid@outlook.com Ontvangs sal per e-pos erken word.

18. Geen inskrywings mag direk aan enige van die organiseerders oorhandig word nie. Die organiseerders kan ook nie verantwoordelik gehou word vir inskrywings wat verlore raak nie.

19. Alle inskrywings word aan onafhanklike beoordelaars voorgelê. Elke beoordelaar het sy eie unieke manier van beoordeel, maar u sal terugvoering ontvang.

20. Die organiseerders behou die reg voor om sommige of al die pryse te weerhou, sou die standaard van die inskrywings dit nie regverdig nie of indien daar enige ander rede mag ontstaan.

21. Die tyd vir beoordeling word bepaal deur die aantal inskrywings wat ontvang word. Daar word gepoog om die wenners teen 30 Desember 2017 bekend te maak. Uitslae sal op ons Facebook blad en Blog bekend gemaak word.

22. Skrywers wat al voorheen aan Die Skryfbesigheid se skryfkompetisies deelgeneem het, mag weer inskryf.

23. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Voltooi onderstaande elektroniese vorm indien u enige navrae het:

 

LAAI DIE INSKRYWINGSVORM HIER AF.

Inskrywingsvorm en reels – Skryfkompetisie 2017MJW REDIGEER 15DES2017

TOORWOORDE – Ons eie saamgestelde kortverhaalbundel

Inleiding

Ons nooi alle oudstudente en deelnemers aan Die Skryfbesigheid skryfkompetisies om vonkverhale, kortverhale en kort-kortverhale aan ons voor te lê vir moontlike publikasie in ’n bundel met die werktitel Toorwoorde. Tekste gaan nie voor die voet in die bundel ingesluit word nie. Keuring gaan daarom baie streng toegepas word.

Besonderhede oor die vereistes en voorleggings volg later in die dokument.

Deelnemers

Ongelukkig is hierdie projek nie oop vir die publiek nie, maar wel gemik op skrywers wat:
• by Die Skryfbesigheid ʼn kursus voltooi het.
• ʼn werkwinkel bygewoon het wat Die Skryfbesigheid alleen of in samewerking met ʼn ander organisasie aangebied het.
• vir enige van ons skryfkompetisies ingeskryf het.

Skrywers wat alreeds in tydskrifte of by erkende uitgewers (alleen of as deel van ʼn saamgestelde bundel) uitgegee het, is steeds baie welkom om aan die projek deel te neem. Die verhale wat voorgelê word, mag egter nie reeds gepubliseer wees nie.

Genres

Ons versoek dat u ongepubliseerde vonkverhale, kort-kortverhale en kortverhale voorlê wat u tydens ʼn kursus of vir ʼn werkwinkel geskryf of vir een van ons kompetisies ingeskryf het.

Fragmente uit ʼn reeds voltooide, ongepubliseerde novelle of vervolgverhaal

Ongelukkig sal ons nie van hierdie langer tekste insluit nie. Daarom wil ons diegene wat een van die kursusse voltooi het waar langer tekste geskryf is, uitnooi om ook ʼn vonkverhaal, kort-kortverhaal en ʼn kortverhaal voor te lê al is hierdie tekste NIE tydens ʼn kursus geskryf nie.

Kies asseblief die beste van u verhale. (Die aantal en lengte word later aangegee.) Dit is ook nodig en belangrik dat u weer aan die tekste moet werk. Die Skryfbesigheid gaan nie eerste pogings publiseer of inneem vir taalversorging en voorstelle nie.

Elke verhaal wat voorgelê word, sal aan baie streng standaarde moet voldoen. Die paneel sal uit meer as een persoon bestaan. Die bundel mag nie 55 000 woorde oorskry nie. Daarom gaan daar aanvanklik slegs een vonkverhaal, kort-kortverhaal en een kortverhaal per skrywer gekeur word. Slegs daarna sal meer as een verhaal per skrywer oorweeg word.

Geen korrespondensie sal oor afgekeurde verhale gevoer word nie.

Redigering

Die eerste redigering en herskryf, is die skrywer se verantwoordelikheid. Na die keuring afgehandel is, kan een van twee situasies voorkom.
1. Die Skryfbesigheid kan geringe foute redigeer sonder die toestemming van die skrywer.
2. Verhale met potensiaal, maar met ernstige gebreke sal na die skrywer terugverwys word. Daar sal van die skrywer verwag word om die aanbevelings van die keuringspaneel na te kom en weer die verhaal voor te lê. Indien die verhaal teen die teikendatum nie teruggestuur word nie, sal ʼn ander verhaal in die plek daarvan gekeur word. Dit sal nie noodwendig hierdie skrywer se verhaal wees nie.

Publikasie van die manuskrip

Alhoewel daar geen finale ooreenkoms met Kwarts Publishers aangegaan is nie, het Kwarts Publishers belangstelling getoon om die projek saam met ons aan te pak. Dit lyk ook of die bundel sommer direk by hulle bestel sal kan word. Besonderhede oor bestellings en dies meer sal later bevestig word.

Fooie en tantieme

Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie, maar ongelukkig kan ons ook nie enige tantieme betaal nie. Ons gaan wel die bundels – vir bestellings van vyf of meer – goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op die manier ʼn inkomste genereer.

Let wel: Die bedrae wat hier genoem word, is beraamde bedrae. Ons glo nie dit behoort veel hoër te styg as nie. Sodra daar ʼn formele ooreenkoms met die uitgewers aangegaan is, sal die finale kostes aan u gekommunikeer word. Die koste van die bundel is nog nie vasgestel nie, maar ons verwag dat een eksemplaar ongeveer R165,00 gaan kos. Persone wat meer as vyf bestel sal die bundel vir ongeveer R111,00 per eksemplaar kan kry. Die voorgestelde herverkoopprys van die bundel is R165,00.

Boekbekendstelling

Ons beplan om ʼn gesellige boekbekendstelling in samewerking met ʼn bekende boekhandelaar en die uitgewers in Pretoria te reël. Indien dit enigsins moontlik is, sal ons graag ʼn soortgelyke geleentheid in Velddrif/Dwarskersbos reël omdat ons van 2012 tot 2016 baie suksesvolle kursusse daar aangebied het.

Fases van die projek en tydlyn

Die projek gaan in verskillende fases aangepak word en die verloop van die projek word as volg voorgestel:
• Fase 1: Insameling van verhale en bemarking van die projek.
• Fase 2: Keuring
• Fase 3: Herskryf waar nodig.
• Fase 4: Samestelling van die bundel
• Fase 5: Finale redigering
• Fase 6: Voorlegging aan uitgewers
• Fase 7: Boekbekendstellings

Na verwagting behoort die bekendstellings tussen Augustus en Oktober bekendgestel te word.

Voorlegging van tekste

Hoeveel verhale kan elke skrywer voorlê?

 • Drie (3) vonkverhale van 30-90 woorde.
 • Drie (3) kort-kortverhale van 95-200 woorde.
 • Twee (2) kortverhale van 205-1500 woorde.

Vereistes

 • ʼn Skrywer moet dit duidelik op die voorblad van die verhaal aandui indien hy/sy verkies om onder ʼn skuilnaam te publiseer. Dit is die skrywer se verantwoordelikheid om seker te maak die samestellers weet dat ʼn skuilnaam verkies word.
 • Enige tema is aanvaarbaar.
 • Die aantal tekste wat hier bo aangedui word, dui net die MAKSIMUM aantal tekste aan. ’n Skrywer mag dus ook minder tekste voorlê.
 • ALLE veranderings wat tydens die kursus aanbeveel of in kommentare na die skryfkompetisie gelewer is, MOET gemaak word.
 • Tekste moet taalversorg wees en moet van goeie tegniese versorging getuig. (Indien die verhaal nie versorg is nie, bied Die Skryfbesigheid die diens teen vergoeding aan.)
 • Alle tekste moet in Arial 12 pt en in dubbelspasiëring getik word.
 • Kantlyne links, regs, bo en onder moet op 2.75 cm gestel wees.
 • Bydraes moet van die ingevulde amptelike inskrywingsvorm vergesel word.
 • Woordtelling moet streng nagevolg word. Dit sluit die titel van die verhaal en skrywer se naam uit.

Datum van inhandiging

Tekste moet teen 31 Maart 2017 voorgelê word. Slegs elektroniese voorleggings word aanvaar en moet aan die e-posadres skryfbesigheid@outlook.com gestuur word.

Terme en voorwaardes

 1. Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie.
 2. Skrywers kan ongelukkig nie aandring op tantieme nie.
 3. Bestellings van vyf of meer eksemplare word teen afslag aan skrywers beskikbaar gestel.
 4. Skrywers mag bundels teen ʼn hoër prys herverkoop.
 5. Bestellings van vyf of meer word goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op dié manier ʼn inkomste genereer.
 6. Die samestellers het die reg om steeds veranderinge voor te stel en/of te maak sonder die toestemming van die skrywer. Waar ’n skrywer egter weier om aan samestellers se versoeke te voldoen, sal dit die publikasie van die teks belemmer.
 7. Die skrywers behou die kopiereg mits die uitgewers anders besluit.
 8. Die samestellers het ook die reg om ’n voorgelegde teks nie vir publikasie te aanvaar nie.
 9. Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.

Navraag

Stuur ‘n e-pos aan Trudy Erasmus by skryfbesigheid@outlook.com of vul onderstaande elektroniese vorm in.

Pile of Textbooks

Moenie tyd verspeel nie. Skryf NOU in.

 

Wil jy nou meer? Oor ‘n maand sluit die inskrywings vir die NOVELLESKRYFKURSUS wat van 1 – 7 Julie 2018 op UPINGTON aangebied word. Die tem van die kursus is: Humor en die aanwending daarvan in verhale.

Belangstellendes word aangmoedig om so spoedig moontlik in te skryf omdat daar wye belangstelling in die kursus is. Plek is beperk en behalwe dat ons hard aan die skryf gaan wees, gaan daar baie pret ook wees. Kosbare vrienskappe word gesmee en herinneringe gebou.

Volg hierdie skakel vir meer besonderhede. Hier kan die inskrywingsvorm afgelaai word of die elektroniese navraagvorm kan ingevul word.

SPROKIES VIR KLEIN OORTJIES

Hettie du Plessis

Hettie du Plessis het sewe sprokies nuut oorgeskryf en dit is deur Anna Emm Uitgewers op ʼn lekkerluister CD opgeneem.

Die CD word amptelik op Vrydag 19 Mei bekendgestel.

SPROKIES VIR KLEIN OORTJIES bevat sewe geliefde kinderstories in maklike kindertaal, met lewendige byklanke om 2-5 jarige kleuters se luistervaardighede te ontwikkel.

VOORAF-BESTEL jou CD hierdie week VIR SLEGS R90 (posgeld uitgesluit) deur ‘n e-pos aan info@hettiedp.co.za te stuur! Aanbod slegs geldig tot Maandag 22 Mei 2017. Daarna kan dit teen R100 (posgeld uitgesluit) elk by dieselfde e-posadres bestel word.

VivA nuus

Chanette en Gys, trefferkombinasie

penpunt

In 2007 het die, toe reeds gewilde Chanette Paul, volgens haar eie woorde, die sprong gewaag na spanningsromans, en het Springgety die lig gesien. Sy skep die dorpie Kruisbaai, met sy legende van die visvrou en Springklip, en Niemandsdorp, 61km daarvandaan. Ons maak kennis met die plaaslike speurder, Gys Niemand en sy spanmaat, Faantjie Fortuin, wat nóg ‘n onnatuurlike dood moet ondersoek.

Daarna volg Fortuin, wat afspeel teen die agtergrond van ’n Wicca-oord, Paradayskloof. Gys Niemand word weer ingeroep nadat daar reeds twee gaste gesterf het onder vreemde omstandighede. ’n Joernalis besoek die oord met die doel om uit te vind wat daar uitbroei, en probeer vasstel of the eienares engel of heks is. Die vreemde rituele en gebeure, word kleurvol beskryf.

Die derde in die reeks van vyf, heet Boheem, en hierdie keer word daar ‘n moord gepleeg in Bohemia, ‘n kunstenaarskolonie. Kayla, oftewel Katrien Bresselaar, is voorheen…

View original post 189 more words

Christiana Novellekursus 1 – 7 April 2017

Besprekings vir die novellekursus wat op Christiana van 1 – 7 April aangebied word, sluit binnekort. Daar is nog plek beskikbaar, maar belangstellendes word versoek om onmiddelik met Die Skryfbesigheid in verbinding te tree as hulle nog wil inskryf.

 

Klik hier vir meer besonderhede oor die kursus.

NUUSBRIEF

Twee belangrike sperdatums kom nou vinnig nader!

Op 18 Maart 2017 sluit die inskrywings vir die novellekursus wat van 1 – 7 April 2017 op Christiana aangebied word. Persone wat nog wil inskryf moet baie vinnig van hulle laat hoor, want daar is nog net ‘n paar plekke beskikbaar en die belangstelling is GROOT. Volg hierdie skakel as jy meer oor die kursus wil uitvind.

Oudstudente en persone wat in die verlede aan ons skryfkompetisie deelgeneem het, moet onthou dat hulle bydraes vir ons kortverhaalbundel MOET teen 31 Maart 2017 aan ons gestuur word. Gebruik die adres skryfbesigheid@outlook.com vir bydraes of navrae. Ongelukkig is hierdie projek net oop vir persone wat skryfskole, werkwinkels en kursusse by ons bygewoon het of vir ons kompetisies ingeskryf het.

Moet ook nie van ons skryfkompetisie vergeet nie! Al die inligting is hier beskikbaar.

cropped-cropped-wit-rekenaar-3.jpg

 

Hartsplan – Petronel Louw

Ondersteun asseblief ons voormalige studente en KOOP hulle boeke.

hartsplan_voorblad_high-res

“Jana?” Ruan se lippe vee sag oor hare.

Sy draai haar kop weg en skuif weg. “Ek kan nie, Ruan. Jy verskyn elke week saam met ’n ander vrou in die koerante se sosiale bladsye.” Haar weerloosheid maak haar lam. “Ek is niemand se speelding nie. Verskoon my.” Die koffietafel is in haar pad, maar sy stoot dit met haar been eenkant toe. Die voordeur voel so ver.

Die ritseling van die wind deur die blare bring ’n vrede oor haar waar sy op die sementbankie in ’n verskuilde hoekie neersak. Sy sluit haar oë en drink die rustigheid in. Haar gedagtes kies koers na Doreen en Ruan se bewondering vir wat sy bereik het. Vir haar was dit maar net hoe sy die kronkels van die lewe hanteer het. Die swaarkry, voortdurende honger en te klein klere was deel van elke dag se worsteling. Dalk het dit haar blind…

View original post 859 more words

%d bloggers like this: