Die Skryfbesigheid

Ons toor nog steeds met woorde…

Die Skryfbesigheid Skryfkompetisie 2017

IMG-20150412-WA0004-1

Brechje Visagie – Ons 2015 wenner

Alwyn Tredoux

Alwyn Tredoux – Ons 2015 naaswenner

Die Skryfbesigheid het besluit om ‘n blaaskans te neem ten opsigte van die skryfkompetisie. Daarom was daar 2016 nie ‘n kompetisie gewees nie. Na vele navrae het ons besluit om die kompetisie na ander genres uit te brei. Gedigte, essays, sketse en vertellings word by vanjaar se kompetisie ingesluit. Al word die kompetisie na hierdie genres uitgebrei, bly hierdie in wese ‘n kortverhaalkompetisie. Afhangend van hoe vanjaar se kompetisie afloop, word dit oorweeg om kinderverhale/jeugverhale by kompetisies in te sluit of as afsonderlike kompetisie aan te bied.

DOEL

Die doel van die kompetisie bly om vir alle nuwe skrywers wat nog nie by ʼn erkende uitgewer/tydskrif uitgegee het nie, ook ʼn kans te gee om hulle skryftalent te ontwikkel deur hulle tekste deur ‘n paneel te laat beoordeel en daarop terugvoer te ontvang. Die waarde van die kompetisie lê juis in die kommentaar wat gelewer word.

TEMAS

Die skrywer kan sy eie tema kies.

AFDELINGS

AFDELING AKortverhale van 800-1500 woorde,
AFDELING BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
AFDELING CVonkverhale 15-90 woorde.
AFDELING D Gedigte van nie meer as 24 versreëls nie
AFDELING ESkets, essay of vertelling van nie meer as 600 woorde nie

Daar is besluit om die afdelings uit te brei na aanleiding van die inskrywings wat vir die 2015 kompetisie ontvang is. Talle goeie tekste het ongelukkig nie die paal gehaal nie omdat dit nie kortverhale was nie. Verder het die verskeie  navrae wat Die Skryfbesigheid oor kompetisies vir poësie ontvang het, die insluiting van poësie tot gevolg gehad.

VEREISTES

 • DEELNEMERS MOET EEN TEKS UIT ÓF AFDELING A ÓF AFDELING B EN EEN TEKS UIT ENIGE VAN DIE ANDER AFDELINGS INSKRYF. Dit tel as een inskrywing.
 • Vir Afdeling C en D kan twee tekste ingeskryf word. (Dit word as een teks gesien.)
 • Die aantal inskrywings word nie beperk nie, wat beteken dat skrywers vir al die afdelings kan inskryf. Die aantal inskrywings per afdeling word ook nie beperk nie. Daar moet egter ʼn addisionele inskrywingsfooi vir elke inskrywing daarna betaal word.

Elke inskrywing moet dus uit twee tekste bestaan uit twee verskillende afdelings. Een van die tekste moet óf ‘n kortverhaal óf kort-kortverhaal wees. As die deelnemers nie aan hierdie vereiste voldoen nie, sal hulle inskrywing gediskwalifiseer word.

Deelnemers kan ook addisionele tekste teen ʼn laer inskrywingsfooi instuur. Sien reëls vir besonderhede.

PRYSE

Algehele eerste plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 900 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 900 woorde is.

Algehele tweede plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is

AFDELINGWENNERS

Afdeling A
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R1 600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 600 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 100 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling B
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling C
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling D
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling E
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Neem kennis.
Geen van bogenoemde pryse sluit reis- en verblyfkostes in nie.
Pryswenners is self daarvoor verantwoordelik.

REËLS

1. Maak seker dat u presies weet wat die reëls van hierdie kompetisie is aangesien inskrywings gediskwalifiseer sal word indien die reëls verontagsaam word.

2. Alle tekste moet getik (MS Word 97 – 2003) wees en dan elektronies ingehandig word.

3. Deelnemers moet seker maak dat hulle aan hierdie belangrike vereistes voldoen. Die lengte van die skryfstukke is:

AFDELINGS
Afdeling AKortverhale van 800 -1500 woorde,
Afdeling BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
Afdeling CVonkverhale 15-90 woorde. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling DGedigte van nie langer as 24 versreëls nie. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling ESketse, essays of vertellings van nie meer as 600 woorde nie

LW: Die getal woorde verwys slegs na die “liggaam” van die verhaal en sluit glad na die titel of die aantal woorde in.

4. Enige skrywer ouer as 18 jaar kan aan die kompetisie deelneem.

5. Indien ʼn deelnemer reeds by ʼn erkende uitgewer gepubliseer het, mag hy/sy nie aan hierdie kompetisie deelneem nie.

6. Die inskrywing moet in AFRIKAANS wees.

7. Die inskrywings moet die eie oorspronklike werk van die outeur wees.

8. Inskrywings moet vergesel wees van ’n inskrywingsvorm en inskrywingsfooi ter waarde van R100 (honderd rand). Vir elke addisionele teks wat u naas hierdie verhale instuur, moet u ’n addisionele inskrywingsfooi van R40 per teks betaal.

M.a.w. as u een inskrywing (een teks uit óf Afdeling A óf Afdeling B en een teks uit enige ander Afdeling) en twee addisionele tekste inskryf, word die inskrywingsfooi as volg bereken: R100,00 + (2x R40,00) = R180,00

9. Waar kommentaar op manuskripte aangebring is, word dit elektronies teruggestuur. Elke beoordelaar moet ook ’n beoordelingsblad instuur waarop punte toegeken en kommentaar ingevul word. Dit sal ook elektronies aan u voorsien word.

10. Die deelnemer se naam mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn en nie op die verhale self nie. Bring egter die volgende: ………/2017 regs bo aan sodat ’n nommer aan u verhaal toegeken kan word. Onthou: Dit word anoniem aan keurders voorgelê.

11. Onder die titel moet ook die aantal woorde tussen hakies aangedui word: bv. (795 woorde).

12. Alle kortverhale moet in dubbelspasiëring en in Arial van 12pt grootte getik word.

13. Maak seker die bladsye is genommer.

14. Geen handgeskrewe inskrywings word aanvaar nie.

15. Verhale moet in Ms Word as ʼn Word 97-2003 dokument voorgelê word sodat beoordelaars kommentare en aanbevelings in die “Review Mode” kan aanbring.

16. Sluitingsdatum vir alle inskrywings is 30 Junie 2017.

17. Stuur alle inskrywings met bewys van betaling aan: skryfbesigheid@outlook.com Ontvangs sal per e-pos erken word.

18. Geen inskrywings mag direk aan enige van die organiseerders oorhandig word nie. Die organiseerders kan ook nie verantwoordelik gehou word vir inskrywings wat verlore raak nie.

19. Alle inskrywings word aan onafhanklike beoordelaars voorgelê. Elke beoordelaar het sy eie unieke manier van beoordeel, maar u sal terugvoering ontvang.

20. Die organiseerders behou die reg voor om sommige of al die pryse te weerhou, sou die standaard van die inskrywings dit nie regverdig nie of indien daar enige ander rede mag ontstaan.

21. Die tyd vir beoordeling word bepaal deur die aantal inskrywings wat ontvang word. Daar word gepoog om die wenners teen 30 Desember 2017 bekend te maak. Uitslae sal op ons Facebook blad en Blog bekend gemaak word.

22. Skrywers wat al voorheen aan Die Skryfbesigheid se skryfkompetisies deelgeneem het, mag weer inskryf.

23. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Voltooi onderstaande elektroniese vorm indien u enige navrae het:

 

LAAI DIE INSKRYWINGSVORM HIER AF.

Inskrywingsvorm en reels – Skryfkompetisie 2017MJW REDIGEER 15DES2017

Advertisements

2 Kommentaar

  Trackbacks

  1. ‘n Blink jaar vir Die Skryfbesigheid en hulle kliënte | Die Skryfbesigheid
  2. NUUSBRIEF | Die Skryfbesigheid

  Lewer kommentaar

  Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

  WordPress.com Logo

  Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

  Google photo

  Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

  Twitter picture

  Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

  Facebook photo

  Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: