Die Skryfbesigheid

Ons toor nog steeds met woorde…

TOORWOORDE – Ons eie saamgestelde kortverhaalbundel

Inleiding

Ons nooi alle oudstudente en deelnemers aan Die Skryfbesigheid skryfkompetisies om vonkverhale, kortverhale en kort-kortverhale aan ons voor te lê vir moontlike publikasie in ’n bundel met die werktitel Toorwoorde. Tekste gaan nie voor die voet in die bundel ingesluit word nie. Keuring gaan daarom baie streng toegepas word.

Besonderhede oor die vereistes en voorleggings volg later in die dokument.

Deelnemers

Ongelukkig is hierdie projek nie oop vir die publiek nie, maar wel gemik op skrywers wat:
• by Die Skryfbesigheid ʼn kursus voltooi het.
• ʼn werkwinkel bygewoon het wat Die Skryfbesigheid alleen of in samewerking met ʼn ander organisasie aangebied het.
• vir enige van ons skryfkompetisies ingeskryf het.

Skrywers wat alreeds in tydskrifte of by erkende uitgewers (alleen of as deel van ʼn saamgestelde bundel) uitgegee het, is steeds baie welkom om aan die projek deel te neem. Die verhale wat voorgelê word, mag egter nie reeds gepubliseer wees nie.

Genres

Ons versoek dat u ongepubliseerde vonkverhale, kort-kortverhale en kortverhale voorlê wat u tydens ʼn kursus of vir ʼn werkwinkel geskryf of vir een van ons kompetisies ingeskryf het.

Fragmente uit ʼn reeds voltooide, ongepubliseerde novelle of vervolgverhaal

Ongelukkig sal ons nie van hierdie langer tekste insluit nie. Daarom wil ons diegene wat een van die kursusse voltooi het waar langer tekste geskryf is, uitnooi om ook ʼn vonkverhaal, kort-kortverhaal en ʼn kortverhaal voor te lê al is hierdie tekste NIE tydens ʼn kursus geskryf nie.

Kies asseblief die beste van u verhale. (Die aantal en lengte word later aangegee.) Dit is ook nodig en belangrik dat u weer aan die tekste moet werk. Die Skryfbesigheid gaan nie eerste pogings publiseer of inneem vir taalversorging en voorstelle nie.

Elke verhaal wat voorgelê word, sal aan baie streng standaarde moet voldoen. Die paneel sal uit meer as een persoon bestaan. Die bundel mag nie 55 000 woorde oorskry nie. Daarom gaan daar aanvanklik slegs een vonkverhaal, kort-kortverhaal en een kortverhaal per skrywer gekeur word. Slegs daarna sal meer as een verhaal per skrywer oorweeg word.

Geen korrespondensie sal oor afgekeurde verhale gevoer word nie.

Redigering

Die eerste redigering en herskryf, is die skrywer se verantwoordelikheid. Na die keuring afgehandel is, kan een van twee situasies voorkom.
1. Die Skryfbesigheid kan geringe foute redigeer sonder die toestemming van die skrywer.
2. Verhale met potensiaal, maar met ernstige gebreke sal na die skrywer terugverwys word. Daar sal van die skrywer verwag word om die aanbevelings van die keuringspaneel na te kom en weer die verhaal voor te lê. Indien die verhaal teen die teikendatum nie teruggestuur word nie, sal ʼn ander verhaal in die plek daarvan gekeur word. Dit sal nie noodwendig hierdie skrywer se verhaal wees nie.

Publikasie van die manuskrip

Alhoewel daar geen finale ooreenkoms met Kwarts Publishers aangegaan is nie, het Kwarts Publishers belangstelling getoon om die projek saam met ons aan te pak. Dit lyk ook of die bundel sommer direk by hulle bestel sal kan word. Besonderhede oor bestellings en dies meer sal later bevestig word.

Fooie en tantieme

Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie, maar ongelukkig kan ons ook nie enige tantieme betaal nie. Ons gaan wel die bundels – vir bestellings van vyf of meer – goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op die manier ʼn inkomste genereer.

Let wel: Die bedrae wat hier genoem word, is beraamde bedrae. Ons glo nie dit behoort veel hoër te styg as nie. Sodra daar ʼn formele ooreenkoms met die uitgewers aangegaan is, sal die finale kostes aan u gekommunikeer word. Die koste van die bundel is nog nie vasgestel nie, maar ons verwag dat een eksemplaar ongeveer R165,00 gaan kos. Persone wat meer as vyf bestel sal die bundel vir ongeveer R111,00 per eksemplaar kan kry. Die voorgestelde herverkoopprys van die bundel is R165,00.

Boekbekendstelling

Ons beplan om ʼn gesellige boekbekendstelling in samewerking met ʼn bekende boekhandelaar en die uitgewers in Pretoria te reël. Indien dit enigsins moontlik is, sal ons graag ʼn soortgelyke geleentheid in Velddrif/Dwarskersbos reël omdat ons van 2012 tot 2016 baie suksesvolle kursusse daar aangebied het.

Fases van die projek en tydlyn

Die projek gaan in verskillende fases aangepak word en die verloop van die projek word as volg voorgestel:
• Fase 1: Insameling van verhale en bemarking van die projek.
• Fase 2: Keuring
• Fase 3: Herskryf waar nodig.
• Fase 4: Samestelling van die bundel
• Fase 5: Finale redigering
• Fase 6: Voorlegging aan uitgewers
• Fase 7: Boekbekendstellings

Na verwagting behoort die bekendstellings tussen Augustus en Oktober bekendgestel te word.

Voorlegging van tekste

Hoeveel verhale kan elke skrywer voorlê?

 • Drie (3) vonkverhale van 30-90 woorde.
 • Drie (3) kort-kortverhale van 95-200 woorde.
 • Twee (2) kortverhale van 205-1500 woorde.

Vereistes

 • ʼn Skrywer moet dit duidelik op die voorblad van die verhaal aandui indien hy/sy verkies om onder ʼn skuilnaam te publiseer. Dit is die skrywer se verantwoordelikheid om seker te maak die samestellers weet dat ʼn skuilnaam verkies word.
 • Enige tema is aanvaarbaar.
 • Die aantal tekste wat hier bo aangedui word, dui net die MAKSIMUM aantal tekste aan. ’n Skrywer mag dus ook minder tekste voorlê.
 • ALLE veranderings wat tydens die kursus aanbeveel of in kommentare na die skryfkompetisie gelewer is, MOET gemaak word.
 • Tekste moet taalversorg wees en moet van goeie tegniese versorging getuig. (Indien die verhaal nie versorg is nie, bied Die Skryfbesigheid die diens teen vergoeding aan.)
 • Alle tekste moet in Arial 12 pt en in dubbelspasiëring getik word.
 • Kantlyne links, regs, bo en onder moet op 2.75 cm gestel wees.
 • Bydraes moet van die ingevulde amptelike inskrywingsvorm vergesel word.
 • Woordtelling moet streng nagevolg word. Dit sluit die titel van die verhaal en skrywer se naam uit.

Datum van inhandiging

Tekste moet teen 31 Maart 2017 voorgelê word. Slegs elektroniese voorleggings word aanvaar en moet aan die e-posadres skryfbesigheid@outlook.com gestuur word.

Terme en voorwaardes

 1. Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie.
 2. Skrywers kan ongelukkig nie aandring op tantieme nie.
 3. Bestellings van vyf of meer eksemplare word teen afslag aan skrywers beskikbaar gestel.
 4. Skrywers mag bundels teen ʼn hoër prys herverkoop.
 5. Bestellings van vyf of meer word goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op dié manier ʼn inkomste genereer.
 6. Die samestellers het die reg om steeds veranderinge voor te stel en/of te maak sonder die toestemming van die skrywer. Waar ’n skrywer egter weier om aan samestellers se versoeke te voldoen, sal dit die publikasie van die teks belemmer.
 7. Die skrywers behou die kopiereg mits die uitgewers anders besluit.
 8. Die samestellers het ook die reg om ’n voorgelegde teks nie vir publikasie te aanvaar nie.
 9. Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.

Navraag

Stuur ‘n e-pos aan Trudy Erasmus by skryfbesigheid@outlook.com of vul onderstaande elektroniese vorm in.

Pile of Textbooks

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

%d bloggers like this: