Die Skryfbesigheid

Ons toor nog steeds met woorde…

Humor en die aanwending daarvan in verhale

Novellekursus

Upington

1 – 7 Julie 2018

Om te skryf, is om jou gedagtes op papier te verewig. Om GOED te skryf, is ’n kuns en ’n vaardigheid. Met hierdie kursus kan jy jou natuurlike talent en vaardighede slyp. Na afloop van die kursus kan jy met ses voltooide hoofstukke van jou roman of novelle spog.
Trudy Erasmus

INLEIDING
Jy het iets om te sê. Of iets om te skryf. Jy gaan dit skryf, maar jy is nie seker waar om te begin nie. Begin jy in die middel? Dalk met die einde? Of begin mens altyd by die begin?

Die antwoord is eenvoudig. Dit hang alles van die verhaal af. Maar hoe weet jy wat die verhaal verlang? Kennis en ondervinding leer mens wat om te doen.

Woon daarom ’n kursus van Die Skryfbesigheid by waar jy kennis en ondervinding opdoen.
Waarom ’n kursus op Upington aanbied?
Die Skryfbesigheid glo dat talent oral te vinde is en nie net in die stede nie.

Daarom het ons ses jaar gelede besluit om kursusse ook buite Gauteng aan te bied. Die eerste vyf kursusse is aan die Weskus aangebied. Die kursus is as’t ware na die mense geneem.

Vir vyf jaar het ons elke jaar op Dwarskersbos ’n kursus gedurende die winter aangebied, maar het verlede jaar besluit om na ander streke van ons land te reis. April 2017 is ons Christiana toe. Op die walle van Vaalrivier het ons gewoeker en getik dat die water spat.

Vanjaar reis ons verder.

Upington, skud jou vere reg!

Ons is op pad met ons blaaibord, papier, rekenaar, tonne inspirasie en ’n sak vol idees om ’n kinkel in jou storielyn te veroorsaak.

Die kursus, in die vorm van ‘n werkwinkel, word vanaf   1-7 Julie 2018 by die NCR TVET College, Steve Naude-straat 1, Blydeville, Upington aangebied.

TEMA
Humor en die aanwending daarvan in verhale.
Dit beteken nie dat jy verplig gaan word om ’n humoristiese verhaal te skryf nie. Die klem gaan eerder val op die gebruik van humor om ’n verhaal in te kleur en humor as hulpmiddel tot karakterisering.

SPESIALE AANBOD
Vir beginners word die novellekursus en die aanlynkursus in kombinasie teen ʼn spesiale afslagprys aangebied. Pryse word op bladsy ses aangegee.

Die aanlynkursus is ook nie ’n verpligtend vir beginnerskrywers nie. Dit maak dit vir hulle soveel makliker as hulle ’n bietjie ondervinding het.

WANNEER?
1-7 Julie 2018. Die program begin soggens stiptelik om 08:30.

Registrasie
Alle skrywers moet Saterdag 30 Junie 2018 om 19:00 aanmeld vir registrasie. Die adres sal later bekend gemaak word. Dit is baie belangrik dat skrywers wel hier aanmeld omdat die eerste opdragte hier bespreek en uitgedeel word.

WAAR?
NCR TVET College, Steve Naude-straat 1, Blydeville, Upington.

WANNEER SLUIT INSKRYWINGS?
Inskrywings sluit op Saterdag 16 Junie 2018 om 21:00. Inskrywings wat na hierdie datum ontvang word, sal oorweeg word mits daar plek beskikbaar is. (ʼn Maksimum van tien tot twaalf persone kan tot die kursus toegelaat word.)
ʼn Boete van R500 vir laat inskrywing sal gehef word.

KURSUSINHOUD
Alle skryfkursusse wat Die Skryfbesigheid aanbied, fokus sterk op die skryf van kreatiewe teks. Hierdie teks word die volgende dag deur die kursusleier asook die groep bespreek. Opbouende kritiek word daar in ’n simpatieke atmosfeer gegee. Almal raak naderhand so opgewonde oor mekaar se verhale dat almal in die karakters se lief en leed deel.

Skrywers vind gewoonlik die groepbesprekings en die verdere uitbou van die storielyn deur middel daarvan uiters waardevol.

Die kursus skop af met ’n kort lesing oor sekere teoretiese aspekte wat verband hou met die spesifieke tema van die kursus. Vanjaar se tema, Humor en die aanwending daarvan in verhale, word volgens die volgende onderwerpe bespreek.
1. ’n Kort oorsig oor die belangrikste verhaalelemente.
2. Die verskil tussen karaktergedrewe en aksiegedrewe verhale.
3. Die ware karakter van humor – ’n kort teoretiese oorsig.
4. Slaggate om te vermy.
5. Die rol van die skrywer tydens die skryf van humor.

Die inhoud mag min en ontoereikend lyk, maar humor is so ’n omvangryke onderwerp dat mens dae nodig het om dit te bespreek. Daarom het ons op hierdie vyf punte van belang besluit.

Nadat die teoretiese bespreking afgehandel is, word daar daagliks aan ’n novelle of roman geskryf. Teen die einde van die kursus sal daar ten minste ses hoofstukke klaar wees. Tydens die groepbespreking word daar kommentaar op die nuutgeskrewe hoofstukke gelewer. Dit beteken dat elke student MOET sy/haar taak vir daardie dag na die beste van sy/haar vermoë uitvoer. Die sukses van die kursus berus sterk op die samewerking van almal teenwoordig. Dit beteken dat elke skrywer ook daagliks ʼn aantal tekste sal moet lees en vir die groepbespreking voorberei.

Terugvoer tydens die groepbespreking word in ʼn simpatieke atmosfeer gelewer en dra opbouend tot die bemagtiging van die skrywer by.

Voorlopige program
1 Julie 2018
08:00: Koffie/Tee
08:30: Lesings begin
10:30: Koffie/Tee
11:00: Lesings hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Lesings hervat
16:00 Studente onttrek
20:00 Handig hoofstuk 1 via Dropbox in en berei voor vir groepbespreking

2 Julie 2018
08:00 Koffie en tee
08:30 Lesings hervat
10:30 Koffie/tee
11:00 Lesings hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbesprekings
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig hoofstuk 2 in via Dropbox en berei voor vir groepbespreking

3 Julie 2018
09:00: Lesings hervat
10:30: Koffie/Tee
11:00: Groepbespreking
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbespreking en studente begin skryf aan volgende hoofstuk
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig volgende hoofstuk in en berei terugvoer voor

4-7 Julie 2018
08:00 Koffie/Tee
08:30 Groepbespreking
10:30 Koffie/Tee
11:00 Groepbespreking hervat
14:00 Ligte middagete
14:30 Groepbespreking/begin skryf
16:00 Koffie/tee
16:30 Studente onttrek
20:00 Handig volgende hoofstuk in en berei terugvoer voor.

7 Julie 2018
18:30 Afsluitingsonthaal & sertifikaatgeleentheid

TOELATING
Enige persoon ouer as agtien jaar is welkom om in te skryf. Persone jonger as agtien mag inskryf, mits hulle deur ʼn ouer of grootouer vergesel word. Die volwassenes hoef nie die kursusfooi te betaal nie, maar moet steeds hul eie verblyf, etes en vir die verversings betaal.

Hierdie is ʼn gevorderde kursus en dis daarom wenslik dat skrywers ’n basiese kennis van kreatiewe skryfkuns het. ’n Gebrek aan ondervinding of kennis moet niemand verhinder om vir hierdie kursus in te skryf nie. Persone wat nie die aanlynkursus kan bekostig nie, en nogtans vir hierdie kursus wil inskryf kan dit doen. Die kursusleier sal addisionele hulp verskaf.

ʼn Spesiale aanbod word aan beginners gemaak: Skryf vir sowel die aanlyn-, as die novellekursus in en betaal slegs R1 800,00 vir die aanlynkursus. In 2018 gaan die aanlynkursus R4 340,00 kos!

Daar moet so spoedig moontlik met die aanlynkursus begin word, sodat die eerste vier modules met die aanvang van die novellekursus afgehandel kan wees.

KOSTES

Is op aanvraag beskikbaar. Vul onderstaande elektorniese navraag in.

REIS EN VERBLYF
Jy is baie welkom om iemand saam te bring. Jy is net self verantwoordelik vir al die besprekings en onkostes. Jou metgesel hoef nie vir die kursus te betaal nie, maar indien hy/sy saam met ons by die kursus gaan eet, moet jy ons vooraf daaroor inlig sodat ons vir hom/haar etes kan bespreek en dit by jou onkostes kan voeg.

Reiskostes na en van Upington is jou eie verantwoordelikheid. Bespreek en betaal van verblyf in Upington moet ook deur jouself gedoen word.

Die Skryfbesigheid kan ook nie verantwoordelik gehou word vir enige skade of verliese wat gelei word as gevolg van ongelukke wat op pad plaasvind of skade wat gely word as gevolg van verblyfreëlings wat misluk of foutiewelik gemaak is of enige kriminele dade nie.

Hier volg ʼn lys van gastehuise waar u moontlik plek kan bespreek:

Chateau Gastehuis – 054 332 6504
Habitat Gastehuis – 054 332 4311
Flip Flop – 082 577 5312
Versamelnes – 082 335 56221
Alimeto Gastehuis – 082 653 6399
At Home – 082 743 0099
Olive Tree B&B – 082 561 4547
Tarentaalrand Gastehuis – 072 672 2361
Blue Rain – 082 928 9340
Die Kalaharihuis – 073 194 2864

Verwelkoming- en afsluitingsfunksie
Die verwelkomingsfunksie en die afsluitingsfunksie vind by restaurante plaas. Die onkostes hiervoor is nie by die kursusfooi ingesluit nie en sal deur jouself vereffen moet word. Terwille van groepdinamika is dit baie belangrik dat almal hierdie etes bywoon.

Jy is baie welkom om jou metgesel saam te bring. Dui op jou registrasiedokument aan indien jy ’n metgesel na hierdie funksie saambring.

KLEREDRAG
Verwelkomingsfunksie
30 Junie 2018
Netjiese informele drag. (Onthou die warm baadjie/jas.)

Vir die duur van die kursus
Dra netjiese, gemaklike klere. Ons beveel aan dat jy bedags laag-op-laag dra sodat jy kan aan- of uittrek na gelang van klimaatsveranderings.
Saans kan dit bitterlik koud wees. Maak asseblief daarvoor voorsiening asook ’n onverwagte en onseisoenale reënbui.

Afsluitingsfunksie
7 Julie 2018
Die restaurant is meer formeel as die eerste een en dit sal daarom raadsaam wees om ’n bietjie meer formeel (semi-formeel) aan te trek.

BRING SAAM
Diegene wat van ver af reis hoef nie alles van die huis af te bring nie. Die kollege is regoor ’n inkopiesentrum geleë waar die meeste goedere asook wegneemetes gekoop kan word.
Maak asseblief seker dat jy die volgende items wel op die eerste dag van die kursus gereed het.

1. HIERDIE IS ’N VEREISTE:
’n Skootrekenaar.
(Liefs nie ʼn tabletrekenaar nie, want as die sein lol, moet ons geheue-stokkies gebruik.)
Twee geheue-stokkies.
U eie mobiele data/Wi-Fi.
2. Skryfbehoeftes:
ʼn Toonbankboek (A4-grootte) OF foliopapier en ’n lêer.
Gom.
Skêr.
Liniaal.
Potlood.
Uitveër.
Penne wat verskillende kleure skryf (Rooi, swart, blou, ens.).
Glimpenne (Highlighters).
3. Tydskrifte (ten minste een van elk) om prente uit te knip:
Modetydskrif soos rooi rose, Sarie of Cosmopolitan.
Reistydskrif soos Weg of Getaway.
4. Koffie, tee, melk, suiker, beskuit of graankos om u deur die nag te sien of om die ergste honger soggens voor die kursus te stil.
5. Verversings en drinkgoed vir laatmiddag indien nodig.
6. Drinkwater. (Slegs twee bottels per persoon word tydens die kursus voorsien.)
7. Klere soos hierbo beskryf is.
8. Kamera of selfoon met ’n goeie kamera.
9. Chroniese medikasie.

BELANGRIKE KENNISGEWING
Dit is wenslik dat die skrywer SONDER ENIGE STORIELYN, gedagtes, karakter en so meer, by die kursus opdaag. ‘n Storielyn, karakters, tonele en handeling sal aan die begin van die werkwinkels ontwikkel word. Daar sal genoeg tyd gegun word vir navorsing, lees van mekaar se teks en die ontwikkeling van nuwe teks.

BESPREKING
Bespreking is NOODSAAKLIK en dit moet voor Saterdag 16 Junie 2018 om 21:00 geskied.

Gaan asseblief so te werk om te bespreek:
Wanneer jy reeds ’n registrasiedokument het
1. Vul die registrasiedokument in.
2. Betaal die deposito.
3. E-pos die registrasiedokument en bewys van betaling na die e-posadres toe: skryfbesigheid@outlook.com
Wanneer jy nog nie ’n registrasiedokument het nie
1. Vra ’n registrasiedokument en kwotasie aan deur ’n e-pos, whatsapp of sms aan Die Skryfbesigheid te stuur.
2. Meld in jou boodskap:
U noemnaam en van.
U telefoonnommer en e-posadres.
Watter opsie jy uitoefen.
3. Aanvaar die kwotasie wat jy ontvang skriftelik en betaal die deposito soos met Die Skryfbesigheid ooreengekom.
4. Stuur ingevulde registrasiedokument en bewys van betaling aan Die Skryfbesigheid by skryfbesigheid@outlook.com

Navrae
Trudy Erasmus
Die Skryfbesigheid
SMS/WhatsApp: 072 210 4385
skryfbesigheid@outlook.com
www.pnskryf.wordpress.com

Indien jy reeds ‘n kwotasie aanvaar het, moet u hierdie dokument aflaai en voltooi. Die voltooide vorm moet moet aan skryfbesigheid@outlook.com ge-e-pos word.

1AFR Registrasie vir skryfkursus UPINGTON 2018

 

 

4 Kommentaar

 1. Marietjie Wentzel

  Hi Trudy,

  Baie dankie vir die uitnodiging, maar ek sal glad nie daardie tyd kan afkry nie. Hoop jy het ʼn vol kursus en dat julle dit baie sal geniet.

  Baie groete,

  Marietjie

  Sel/Mobile: 082-570-6677

  Tel: 012-547-0811

  e-pos/email: mariqw1@gmail.com

  Liked by 1 person

  • Dit is jammer, Marietjie. Ek het nogal ‘n gevoel hierdie kursus gaan werklik VOL wees.

   Like

 2. Amanda

  Ek kan n kursus by Trudy hartlik aanbeveel.

  Liked by 1 person

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

%d bloggers like this: