Die Skryfbesigheid

Ons toor nog steeds met woorde…

My verbeeldingswêreld is so lewendig soos die regte ene … Petronel Louw

Wie is jou vyf gunstelingskrywers?

 • Madelie Human
 • Chanette Paul
 • Dina Botha
 • Sophia Kapp
 • Peggy L Henderson

 Wat is jou 5 gunstelingboeke?

Gewoonlik die laaste boek wat ek gelees het. Ek lees altyd iets. Ek is versot op Romanzas en romans. 

Wie of wat het jou geïnspireer om te skryf?

Ek sal op die lughawe stap en skielik dink: Mmmm, sê nou maarnet … Dan sal die idee begin blom. Mense, plekke en situasies is alles my muse. Ek sal ʼn murasie sien en ʼn idee sal posvat. My broers en susters het altyd gespot dat ek op ʼn ander planeet bly. My verbeeldingswêreld is net so lewendig soos die regte ene …

 Jou gunstelingaanhaling is …

Wat jy saai, sal jy maai. Ek glo dit vas soos wat die son opkom en sak.

 Wat doen jy wanneer jy nie skryf nie?

Ek werk as ʼn change…

View original post 230 more words

Advertisements

NOVELLEKURSUS 1 – 7 April 2017 CHRISTIANA

WOU JY NOG ALTYD SKRYF?

SPESIAAL vir jou!

INLEIDING

Die Skryfbesigheid het vir vyf jaar na die Weskus gereis om daar skryfkursusse aan te bied, maar daar is besluit om 2017 die roete effens te verander. Ons gaan net tot op Christiana reis.

Die besluit is gemaak; die reëlings getref. Ons gaan ‘n novelle (of ten minste meer as die helfte van die novelle) binne ses dae skryf.

Die kursus, in die vorm van ‘n werkwinkel, gaan vanaf 1-7 April 2017 by Lilly’s Pub & Grill, Pretoriusstraat 37B, Christiana aangebied word. Alhoewel ons op die eerste dag wel ‘n bietjie na teorie gaan kyk, sal die klem eerder op die praktiese skryf en terugvoer van geskrewe teks val.

SPESIALE AANBOD

Vir beginners word die novellekursus en die aanlynkursus in kombinasie teen ʼn spesiale afslag aangebied. Pryse word hieronder aangegee.

WANNEER?

1-7 April 2017

Alle skrywers moet Vrydag, 31 Maart 2017 om 19:00 aanmeld vir registrasie. Die adres sal later bekend gemaak word Dit is baie belangrik dat alle skrywers wel hier aanmeld omdat die eerste opdragte hier bespreek word.

Die program begin soggens stiptelik om 08:30.

WANNEER SLUIT INSKRYWINGS?

Inskrywings sluit op Saterdag 18 Maart 2017 om 21:00. Inskrywings na hierdie datum sal oorweeg word mits daar plek beskikbaar is. (ʼn Maksimum van tien tot twaalf persone kan tot die kursus toegelaat word.) ʼn Boete van R500 vir laat inskrywing sal gehef word.

KURSUSINHOUD

Alle skryfkursusse wat Die Skryfbesigheid aanbied, fokus sterk op die praktiese skep van kreatiewe teks. Nogtans moet skrywers ook oor sekere teoretiese en literêre kennis beskik. Daarom word die volgende aspekte tydens die werkwinkel bespreek.

 1. Die skryfproses.
 2. Hoe lewer ek opbouende kritiek en hoe hanteer ek kritiek?
 3. Wat is ’n verhaal?
 4. Plot, spanning, konflik, handeling en karakterisering
 5. Atmosfeerskepping en toneelaanbieding
 6. Versorging en uitleg van ’n teks.
 7. Kenmerke van ʼn novelle.
 8. Skryf as besigheid.

Nadat die teorie afgehandel is, sal daar daagliks BAIE geskryf word. Elke student MOET sy/haar taak vir daardie dag na die beste van sy/haar vermoë uitvoer omdat die kursus se sukses op die groepbesprekings berus. Dit beteken dat elke skrywer ook daagliks ʼn aantal tekste sal moet lees en vir ʼn groepbespreking voorberei.

Terugvoer tydens die groepbespreking moet in ʼn simpatieke atmosfeer gelewer word en moet opbouend tot die bemagtiging van die skrywer bydra.

Voorlopige program

Die voorlopige program is op aanvraag beskikbaar.

 WAAR?

Lilly’s Pub & Grill, Pretoriusstraat 37B, Christiana

In dié huislike omgewing gaan die stories blom

img-20161110-wa0007 img-20161110-wa0006 img-20161110-wa0012

TOELATING

Enige persoon ouer as agtien jaar is welkom om in te skryf. Persone jonger as agtien mag inskryf, mits hulle deur ʼn volwasse persoon vergesel is. Die volwassenes hoef nie die kursusfooi te betaal nie, maar moet steeds hul eie verblyf, etes en vir die kursusverversings betaal.

Hierdie is ʼn gevorderde kursus en dis daarom wenslik dat skrywers ʼn vooraf kennis van kreatiewe skryfkuns het. Dit behoort niemand te verhinder om vir hierdie kursus in te skryf nie.
ʼn Spesiale aanbod word aan beginners gemaak: Skryf vir die sowel die aanlyn-, as die novellekursus in en betaal slegs R1 500,00 vir die aanlynkursus. In 2017 gaan die aanlynkursus R4 340,00 kos!

Daar moet so spoedig moontlik met die aanlynkursus begin word, sodat die eerste vier modules met die aanvang van die novellekursus afgehandel kan wees.

KOSTES

Opsie 1

Etes en verversings: R 910,00
Kursus: R2 800,00
Totaal: R 3 710,00

ʼn Deposito van R1 855,00 is met bespreking betaalbaar. Die res is met registrasie op Vrydag 31 Maart 2017 betaalbaar.

Die deposito of enige fooie wat reeds betaal is, word verbeur wanneer ʼn student vooraf kop uittrek, die kursus voor die einde daarvan verlaat of nie vir die kursus opdaag nie.

Opsie 2

Beskrywing: Kostes
Etes en verversings: R 910,00
Kursus: R2 800,00
Aanlynkursus: R1 500,00
Totaal: R5 210,00

ʼn Deposito van R2 605,00 is met bespreking betaalbaar. Die res is met registrasie op Vrydag 31 Maart 2017 betaalbaar.

Die deposito of enige fooie wat reeds betaal is, word verbeur wanneer ʼn student vooraf kop uittrek, die kursus voor die einde daarvan verlaat of nie vir die kursus opdaag nie. Die volle fooi vir die aanlynkursus (naamlik R4 340,00) sal betaalbaar wees.

Die etes en verversings is ʼn verpligte koste wat almal moet betaal omdat dit vroegdag tot ons onttrek deur Lilly bedien word. Ons kan geen uitsonderings maak nie. Maak net seker dat u op die registrasiedokument enige eetvoorkeure en allergieë duidelik aantoon.

Om skrywers tegemoet te kom, kan ʼn afbetaalreëling getref word.

Die Skryfbesigheid gee graag afslag aan voormalige studente en kliënte.

REIS EN VERBLYF

U is baie welkom om iemand saam te bring. U is net self verantwoordelik vir al die besprekings en onkoste. U metgesel hoef nie vir die kursus te betaal nie, maar indien hy/sy saam met ons by die kursus gaan eet, moet u ons vooraf daaroor inlig sodat ons vir hom/haar etes kan bespreek en u daarvoor kan kwoteer.

Reiskostes na en van Christiana is die skrywer se eie verantwoordelikheid. Bespreek en betaal van verblyf in Christiana is die skrywer se eie verantwoordelikheid. Hier volg ʼn lys van gastehuise:

 1. Riverside Gastehuis 076 388 6619
 2. De Akker Dorpshijs 053 441 3467 of 082 334 0121
 3. Meldine Gastehuis 073 685 7714
 4. Die Wingerd Gastehuis 079 824 0441
 5. At-Neli 053 441 2717 of 082 393 1275
 6. Zarah’s Place 082 339 9770

Die eerste asook die laaste aand van die kursus gaan ons as ʼn groep saam uiteet. Die etes is vir die skrywer se rekening. Terwille van groepsdinamika is dit baie belangrik dat almal hierdie etes bywoon. U is baie welkom om u metgesel saam te bring na hierdie etes toe.

KLEREDRAG

Dra netjiese, gemaklike klere vir die duur van die kursus. Bedags kan dit nog warm raak, maar saans kan dit koel tot koud word. Dit kan ook nog reën. Maak daarom voorsiening vir wisselende klimaatstoestand. Pak miskien iets soos ʼn waterdigte baadjie in.

BRING SAAM

 1. HIERDIE IS ’N VEREISTE:
  a. ’n Skootrekenaar. (Liefs nie ʼn tabletrekenaar nie, want as die seine lol, moet ons geheuestokkies gebruik.)
  b. Twee geheuestokkies.
  c. U eie mobiele data/Wifi.
 2. Skryfbehoeftes:
  a. ʼn Toonbankboek (A4-grootte) met ten minste 96 bladsye of twee/drie gewone oefeningboeke.
  b. Gom.
  c. Skêr.
  d. Liniaal.
  e. Potlood.
  i. Uitveër.
  f. Penne wat verskillende kleure skryf (Rooi, swart, blou, ens.).
  g. Glimpenne (Highlighters).
 3. Tydskrifte (ten minste een van elk) om prente uit te knip:
  a. Modetydskrif soos rooi rose, Sarie of Cosmopolitan.
  b. Reistydskrif soos Weg of Getaway.
 4. Koffiebeker.
 5. Koffie, tee, melk, suiker, beskuit of graankos om u deur die nag te sien of om die ergste honger soggens voor die kursus te stil.
 6. Warm baadjie, trui en ’n reënjas.
 7. Kamera of selfoon met ’n goeie kamera.
 8. Chroniese medikasie.

BELANGRIKE KENNISGEWING

Dit is wenslik dat die skrywer SONDER ENIGE STORIELYN, gedagte, karakter en so meer, by die kursus opdaag. ‘n Storielyn, karakters, tonele en handeling sal aan die begin van die werkwinkels ontwikkel word. Daar sal genoeg tyd gegun word vir navorsing, lees van mekaar se teks en die ontwikkeling van nuwe teks.

BESPREKING

Bespreking is NOODSAAKLIK en dit moet voor Saterdag 18 Maart 2017 om 21:00 geskied. Gaan asseblief so te werk om te bespreek:

 1. Stuur ’n e-pos, faks of sms aan Die Skryfbesigheid waarin u ’n kwotasie aanvra.
 2. Meld in u e-pos, faks of sms:
  a. U noemnaam en van.
  b. U telefoonnommer en faksnommer of e-posadres.
  c. Watter opsie u uitoefen.
 3. Aanvaar die kwotasie wat u ontvang skriftelik en betaal die deposito soos met Die Skryfbesigheid ooreengekom.
 4. Stuur ingevulde registrasiedokument en bewys van betaling aan Die Skryfbesigheid by skryfbesigheid@outlook.com

NAVRAE

Brechje Visagie
SMS/WhatsApp: 082 944 7737

EN
Trudy Erasmus
Die Skryfbesigheid
skryfbesigheid@outlook.com
http://www.pnskryf.wordpress.com
SMS/WhatsApp: 072 210 4385
Faks: 086 652 7946

Wilde hawer lees lekker

penpunt

Drie van Madelie Human se vroeë romanses, is saamgevat in ‘n pragtige bundel en uitgegee onder die titel Wilde Hawer.wildehawer

Die skrywer se bekroonde verhaal, Om Ben lief te hê, is deurspek met wanopvattings by beide die held en heldin. Leah en Ben gaan ’n volle tien jaar elkeen sy eie koers met ’n totaal verkeerde idee oor die afloop van hulle laaste aand op die plaas. Leah kom vestig haar praktyk as kindersielkundige, op haar stiefpa se stoetplaas, en word daagliks gekonfronteer met Ben, wat die enigste liefde in haar lewe is. Sy durf nie toelaat dat hy dit weet nie, want sy glo dat hy haar verwerp het, en boonop iemand anders liefhet. Die sensitiewe tema van verwerping word verder aangeroer wanneer Leah se biologiese pa onverwags sy opwagting maak op die plaas. Die verhaal laat die leser opnuut met die oortuiging dat gesonde kommunikasie onontbeerlik is…

View original post 324 more words

Die Skryfbesigheid Skryfkompetisie 2017

IMG-20150412-WA0004-1

Brechje Visagie – Ons 2015 wenner

Alwyn Tredoux

Alwyn Tredoux – Ons 2015 naaswenner

Die Skryfbesigheid het besluit om ‘n blaaskans te neem ten opsigte van die skryfkompetisie. Daarom was daar 2016 nie ‘n kompetisie gewees nie. Na vele navrae het ons besluit om die kompetisie na ander genres uit te brei. Gedigte, essays, sketse en vertellings word by vanjaar se kompetisie ingesluit. Al word die kompetisie na hierdie genres uitgebrei, bly hierdie in wese ‘n kortverhaalkompetisie. Afhangend van hoe vanjaar se kompetisie afloop, word dit oorweeg om kinderverhale/jeugverhale by kompetisies in te sluit of as afsonderlike kompetisie aan te bied.

DOEL

Die doel van die kompetisie bly om vir alle nuwe skrywers wat nog nie by ʼn erkende uitgewer/tydskrif uitgegee het nie, ook ʼn kans te gee om hulle skryftalent te ontwikkel deur hulle tekste deur ‘n paneel te laat beoordeel en daarop terugvoer te ontvang. Die waarde van die kompetisie lê juis in die kommentaar wat gelewer word.

TEMAS

Die skrywer kan sy eie tema kies.

AFDELINGS

AFDELING AKortverhale van 800-1500 woorde,
AFDELING BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
AFDELING CVonkverhale 15-90 woorde.
AFDELING D Gedigte van nie meer as 24 versreëls nie
AFDELING ESkets, essay of vertelling van nie meer as 600 woorde nie

Daar is besluit om die afdelings uit te brei na aanleiding van die inskrywings wat vir die 2015 kompetisie ontvang is. Talle goeie tekste het ongelukkig nie die paal gehaal nie omdat dit nie kortverhale was nie. Verder het die verskeie  navrae wat Die Skryfbesigheid oor kompetisies vir poësie ontvang het, die insluiting van poësie tot gevolg gehad.

VEREISTES

 • DEELNEMERS MOET EEN TEKS UIT ÓF AFDELING A ÓF AFDELING B EN EEN TEKS UIT ENIGE VAN DIE ANDER AFDELINGS INSKRYF. Dit tel as een inskrywing.
 • Vir Afdeling C en D kan twee tekste ingeskryf word. (Dit word as een teks gesien.)
 • Die aantal inskrywings word nie beperk nie, wat beteken dat skrywers vir al die afdelings kan inskryf. Die aantal inskrywings per afdeling word ook nie beperk nie. Daar moet egter ʼn addisionele inskrywingsfooi vir elke inskrywing daarna betaal word.

Elke inskrywing moet dus uit twee tekste bestaan uit twee verskillende afdelings. Een van die tekste moet óf ‘n kortverhaal óf kort-kortverhaal wees. As die deelnemers nie aan hierdie vereiste voldoen nie, sal hulle inskrywing gediskwalifiseer word.

Deelnemers kan ook addisionele tekste teen ʼn laer inskrywingsfooi instuur. Sien reëls vir besonderhede.

PRYSE

Algehele eerste plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 900 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 900 woorde is.

Algehele tweede plek

1. AFSLAG ter waarde van R1 800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is

AFDELINGWENNERS

Afdeling A
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R1 600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 1 600 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 100 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling B
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1 000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling C
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling D
Eerste plek
1. AFSLAG ter waarde van R800 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)
2. Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 90 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R600 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Afdeling E
Eerste plek
AFSLAG ter waarde van R1 200 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit. (Reis, verblyf en etes word uitgesluit.)

Bykomend kan die wenner gratis taalversorging deur Marietjie Wentzel laat doen wat gelykstaande aan 750 woorde is.

Tweede plek
AFSLAG ter waarde van R1000 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Derde plek
AFSLAG ter waarde van R500 vir enige skryfkursus van Die Skryfbesigheid in 2018/2019, wat al die kursusmateriaal insluit.

Neem kennis.
Geen van bogenoemde pryse sluit reis- en verblyfkostes in nie.
Pryswenners is self daarvoor verantwoordelik.

REËLS

1. Maak seker dat u presies weet wat die reëls van hierdie kompetisie is aangesien inskrywings gediskwalifiseer sal word indien die reëls verontagsaam word.

2. Alle tekste moet getik (MS Word 97 – 2003) wees en dan elektronies ingehandig word.

3. Deelnemers moet seker maak dat hulle aan hierdie belangrike vereistes voldoen. Die lengte van die skryfstukke is:

AFDELINGS
Afdeling AKortverhale van 800 -1500 woorde,
Afdeling BKort-kortverhale van 100-750 woorde en
Afdeling CVonkverhale 15-90 woorde. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling DGedigte van nie langer as 24 versreëls nie. (Twee van hierdie tekste word as een inskrywing gesien.)
Afdeling ESketse, essays of vertellings van nie meer as 600 woorde nie

LW: Die getal woorde verwys slegs na die “liggaam” van die verhaal en sluit glad na die titel of die aantal woorde in.

4. Enige skrywer ouer as 18 jaar kan aan die kompetisie deelneem.

5. Indien ʼn deelnemer reeds by ʼn erkende uitgewer gepubliseer het, mag hy/sy nie aan hierdie kompetisie deelneem nie.

6. Die inskrywing moet in AFRIKAANS wees.

7. Die inskrywings moet die eie oorspronklike werk van die outeur wees.

8. Inskrywings moet vergesel wees van ’n inskrywingsvorm en inskrywingsfooi ter waarde van R100 (honderd rand). Vir elke addisionele teks wat u naas hierdie verhale instuur, moet u ’n addisionele inskrywingsfooi van R40 per teks betaal.

M.a.w. as u een inskrywing (een teks uit óf Afdeling A óf Afdeling B en een teks uit enige ander Afdeling) en twee addisionele tekste inskryf, word die inskrywingsfooi as volg bereken: R100,00 + (2x R40,00) = R180,00

9. Waar kommentaar op manuskripte aangebring is, word dit elektronies teruggestuur. Elke beoordelaar moet ook ’n beoordelingsblad instuur waarop punte toegeken en kommentaar ingevul word. Dit sal ook elektronies aan u voorsien word.

10. Die deelnemer se naam mag slegs op die inskrywingsvorm verskyn en nie op die verhale self nie. Bring egter die volgende: ………/2017 regs bo aan sodat ’n nommer aan u verhaal toegeken kan word. Onthou: Dit word anoniem aan keurders voorgelê.

11. Onder die titel moet ook die aantal woorde tussen hakies aangedui word: bv. (795 woorde).

12. Alle kortverhale moet in dubbelspasiëring en in Arial van 12pt grootte getik word.

13. Maak seker die bladsye is genommer.

14. Geen handgeskrewe inskrywings word aanvaar nie.

15. Verhale moet in Ms Word as ʼn Word 97-2003 dokument voorgelê word sodat beoordelaars kommentare en aanbevelings in die “Review Mode” kan aanbring.

16. Sluitingsdatum vir alle inskrywings is 30 Junie 2017.

17. Stuur alle inskrywings met bewys van betaling aan: skryfbesigheid@outlook.com Ontvangs sal per e-pos erken word.

18. Geen inskrywings mag direk aan enige van die organiseerders oorhandig word nie. Die organiseerders kan ook nie verantwoordelik gehou word vir inskrywings wat verlore raak nie.

19. Alle inskrywings word aan onafhanklike beoordelaars voorgelê. Elke beoordelaar het sy eie unieke manier van beoordeel, maar u sal terugvoering ontvang.

20. Die organiseerders behou die reg voor om sommige of al die pryse te weerhou, sou die standaard van die inskrywings dit nie regverdig nie of indien daar enige ander rede mag ontstaan.

21. Die tyd vir beoordeling word bepaal deur die aantal inskrywings wat ontvang word. Daar word gepoog om die wenners teen 30 Desember 2017 bekend te maak. Uitslae sal op ons Facebook blad en Blog bekend gemaak word.

22. Skrywers wat al voorheen aan Die Skryfbesigheid se skryfkompetisies deelgeneem het, mag weer inskryf.

23. Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.

Voltooi onderstaande elektroniese vorm indien u enige navrae het:

 

LAAI DIE INSKRYWINGSVORM HIER AF.

Inskrywingsvorm en reels – Skryfkompetisie 2017MJW REDIGEER 15DES2017

TOORWOORDE – Ons eie saamgestelde kortverhaalbundel

Inleiding

Ons nooi alle oudstudente en deelnemers aan Die Skryfbesigheid skryfkompetisies om vonkverhale, kortverhale en kort-kortverhale aan ons voor te lê vir moontlike publikasie in ’n bundel met die werktitel Toorwoorde. Tekste gaan nie voor die voet in die bundel ingesluit word nie. Keuring gaan daarom baie streng toegepas word.

Besonderhede oor die vereistes en voorleggings volg later in die dokument.

Deelnemers

Ongelukkig is hierdie projek nie oop vir die publiek nie, maar wel gemik op skrywers wat:
• by Die Skryfbesigheid ʼn kursus voltooi het.
• ʼn werkwinkel bygewoon het wat Die Skryfbesigheid alleen of in samewerking met ʼn ander organisasie aangebied het.
• vir enige van ons skryfkompetisies ingeskryf het.

Skrywers wat alreeds in tydskrifte of by erkende uitgewers (alleen of as deel van ʼn saamgestelde bundel) uitgegee het, is steeds baie welkom om aan die projek deel te neem. Die verhale wat voorgelê word, mag egter nie reeds gepubliseer wees nie.

Genres

Ons versoek dat u ongepubliseerde vonkverhale, kort-kortverhale en kortverhale voorlê wat u tydens ʼn kursus of vir ʼn werkwinkel geskryf of vir een van ons kompetisies ingeskryf het.

Fragmente uit ʼn reeds voltooide, ongepubliseerde novelle of vervolgverhaal

Ongelukkig sal ons nie van hierdie langer tekste insluit nie. Daarom wil ons diegene wat een van die kursusse voltooi het waar langer tekste geskryf is, uitnooi om ook ʼn vonkverhaal, kort-kortverhaal en ʼn kortverhaal voor te lê al is hierdie tekste NIE tydens ʼn kursus geskryf nie.

Kies asseblief die beste van u verhale. (Die aantal en lengte word later aangegee.) Dit is ook nodig en belangrik dat u weer aan die tekste moet werk. Die Skryfbesigheid gaan nie eerste pogings publiseer of inneem vir taalversorging en voorstelle nie.

Elke verhaal wat voorgelê word, sal aan baie streng standaarde moet voldoen. Die paneel sal uit meer as een persoon bestaan. Die bundel mag nie 55 000 woorde oorskry nie. Daarom gaan daar aanvanklik slegs een vonkverhaal, kort-kortverhaal en een kortverhaal per skrywer gekeur word. Slegs daarna sal meer as een verhaal per skrywer oorweeg word.

Geen korrespondensie sal oor afgekeurde verhale gevoer word nie.

Redigering

Die eerste redigering en herskryf, is die skrywer se verantwoordelikheid. Na die keuring afgehandel is, kan een van twee situasies voorkom.
1. Die Skryfbesigheid kan geringe foute redigeer sonder die toestemming van die skrywer.
2. Verhale met potensiaal, maar met ernstige gebreke sal na die skrywer terugverwys word. Daar sal van die skrywer verwag word om die aanbevelings van die keuringspaneel na te kom en weer die verhaal voor te lê. Indien die verhaal teen die teikendatum nie teruggestuur word nie, sal ʼn ander verhaal in die plek daarvan gekeur word. Dit sal nie noodwendig hierdie skrywer se verhaal wees nie.

Publikasie van die manuskrip

Alhoewel daar geen finale ooreenkoms met Kwarts Publishers aangegaan is nie, het Kwarts Publishers belangstelling getoon om die projek saam met ons aan te pak. Dit lyk ook of die bundel sommer direk by hulle bestel sal kan word. Besonderhede oor bestellings en dies meer sal later bevestig word.

Fooie en tantieme

Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie, maar ongelukkig kan ons ook nie enige tantieme betaal nie. Ons gaan wel die bundels – vir bestellings van vyf of meer – goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op die manier ʼn inkomste genereer.

Let wel: Die bedrae wat hier genoem word, is beraamde bedrae. Ons glo nie dit behoort veel hoër te styg as nie. Sodra daar ʼn formele ooreenkoms met die uitgewers aangegaan is, sal die finale kostes aan u gekommunikeer word. Die koste van die bundel is nog nie vasgestel nie, maar ons verwag dat een eksemplaar ongeveer R165,00 gaan kos. Persone wat meer as vyf bestel sal die bundel vir ongeveer R111,00 per eksemplaar kan kry. Die voorgestelde herverkoopprys van die bundel is R165,00.

Boekbekendstelling

Ons beplan om ʼn gesellige boekbekendstelling in samewerking met ʼn bekende boekhandelaar en die uitgewers in Pretoria te reël. Indien dit enigsins moontlik is, sal ons graag ʼn soortgelyke geleentheid in Velddrif/Dwarskersbos reël omdat ons van 2012 tot 2016 baie suksesvolle kursusse daar aangebied het.

Fases van die projek en tydlyn

Die projek gaan in verskillende fases aangepak word en die verloop van die projek word as volg voorgestel:
• Fase 1: Insameling van verhale en bemarking van die projek.
• Fase 2: Keuring
• Fase 3: Herskryf waar nodig.
• Fase 4: Samestelling van die bundel
• Fase 5: Finale redigering
• Fase 6: Voorlegging aan uitgewers
• Fase 7: Boekbekendstellings

Na verwagting behoort die bekendstellings tussen Augustus en Oktober bekendgestel te word.

Voorlegging van tekste

Hoeveel verhale kan elke skrywer voorlê?

 • Drie (3) vonkverhale van 30-90 woorde.
 • Drie (3) kort-kortverhale van 95-200 woorde.
 • Twee (2) kortverhale van 205-1500 woorde.

Vereistes

 • ʼn Skrywer moet dit duidelik op die voorblad van die verhaal aandui indien hy/sy verkies om onder ʼn skuilnaam te publiseer. Dit is die skrywer se verantwoordelikheid om seker te maak die samestellers weet dat ʼn skuilnaam verkies word.
 • Enige tema is aanvaarbaar.
 • Die aantal tekste wat hier bo aangedui word, dui net die MAKSIMUM aantal tekste aan. ’n Skrywer mag dus ook minder tekste voorlê.
 • ALLE veranderings wat tydens die kursus aanbeveel of in kommentare na die skryfkompetisie gelewer is, MOET gemaak word.
 • Tekste moet taalversorg wees en moet van goeie tegniese versorging getuig. (Indien die verhaal nie versorg is nie, bied Die Skryfbesigheid die diens teen vergoeding aan.)
 • Alle tekste moet in Arial 12 pt en in dubbelspasiëring getik word.
 • Kantlyne links, regs, bo en onder moet op 2.75 cm gestel wees.
 • Bydraes moet van die ingevulde amptelike inskrywingsvorm vergesel word.
 • Woordtelling moet streng nagevolg word. Dit sluit die titel van die verhaal en skrywer se naam uit.

Datum van inhandiging

Tekste moet teen 31 Maart 2017 voorgelê word. Slegs elektroniese voorleggings word aanvaar en moet aan die e-posadres skryfbesigheid@outlook.com gestuur word.

Terme en voorwaardes

 1. Daar is geen inskrywingsfooi betaalbaar nie.
 2. Skrywers kan ongelukkig nie aandring op tantieme nie.
 3. Bestellings van vyf of meer eksemplare word teen afslag aan skrywers beskikbaar gestel.
 4. Skrywers mag bundels teen ʼn hoër prys herverkoop.
 5. Bestellings van vyf of meer word goedkoper aan die skrywers beskikbaarstel sodat die skrywers dit kan herverkoop en op dié manier ʼn inkomste genereer.
 6. Die samestellers het die reg om steeds veranderinge voor te stel en/of te maak sonder die toestemming van die skrywer. Waar ’n skrywer egter weier om aan samestellers se versoeke te voldoen, sal dit die publikasie van die teks belemmer.
 7. Die skrywers behou die kopiereg mits die uitgewers anders besluit.
 8. Die samestellers het ook die reg om ’n voorgelegde teks nie vir publikasie te aanvaar nie.
 9. Geen laat inskrywings sal oorweeg word nie.

Navraag

Stuur ‘n e-pos aan Trudy Erasmus by skryfbesigheid@outlook.com of vul onderstaande elektroniese vorm in.

Pile of Textbooks

Voorspelbaarheid en sukses

penpunt

Romanses is voorspelbaar, en die uitgewers is boonop voorskriftelik oor hoe die verhale gekonstrueer moet word. Waarom verkoop daar duisende? Waarom kan lesers beswaarlik wag vir die volgende publikasies? My wederhelf is in uitgelese geselskap wanneer hy hierdie waarnemings maak en die vrae verwoord. Ilse Salzwedel wou presies dít weet toe sy met Dina Botha gesels het met die bekendstelling van haar 50ste Romanza vroeër vanjaar.

My eie stuiwer in die armbeurs: ‘n goeie skrywer ondervang die voorspelbaarheid deur die leser aan die wonder te hou oor presies hoé die held en heldin hulle verskille, hulle wanopvattings, hulle vooropgestelde idees, hulle teleurstellings, hulle uitdagings gaan verwerk alvorens hulle die knoop kan deurhaak. En deur gemelde struikelblokke elke keer nuut en oorspronklik aan te bied.

img_0247

Ek salueer die skrywers wat dit keer na keer regkry om die romantiese lesers te boei!

View original post

PROJEKTE 2017

‘n Vinnige blik op beplande projekte vir 2017. Meer besonderhede oor die projekte volg binnekort.

Die skryfproses, wat om te verwag:

Gesoek: ‘n eietydse heldin

Alta Cloete

Princess.pngEk het onlangs weer ’n paar Afrikaanse liefdesverhale uit die jare sewentig van die vorige eeu deurgedraf.  Dit was ’n ervaring wat my ietwat gehawend gelaat het, hoewel daar ook (kortstondige) aha-oomblikke was.

Dit was egter nie net nag nie, dit was ook pret. Want mens kan steeds verstaan hoekom die ou hardeband-liefdesverhale vir ’n hele paar dekades Afrikaanse vroue (maar ook heelwat mans) aan die lees gehou het. Die dinge wat die leser in ’n lekker liefdestorie soek, was almal daar: ’n aantreklike held, ’n pragtige heldin, dikwels ’n eksotiese plek. En dan natuurlik die verpligte gelukkige einde. Wat destyds gewoonlik ’n (redelik) innige soen behels het.

Aan die ander kant was dit ’n frustrerende ervaring om die boeke te herlees. Eerstens kan mens sien hoe die taal intussen ontwikkel het. Nie almal sal dit as positief sien nie, maar vir my is die gemakliker, meer informele taal en…

View original post 965 more words

Vier heldinne, een tydskrif

penpunt

Vier heldinne, een tydskryf: dit is waarna jy kan uitsien wanneer jy aanstaande week die eerste uitgawe van RomanzaLiefde aanskaf. Bepaald ’n heerlikheid vir romantiese siele. Die voordeel van die novelette lê onder andere daarin dat held en heldin vinniger die knoop deimg_4597urhaak, sonder dat daar enigsins afbreuk gedoen word aan die vars storielyne.

Ek het ’n liefde vir die kortverhaal, daarom dat ek Joanna Alexander se Sluimerende liefde sommer heel eerste gaan lees het. ’n Verhaal van verlies en opoffering, maar gestroop van sentamentaliteit, en ’n heerlike afloop, die spreekwoordelike tweede kans op geluk.

Kersie bo-op, het my bekendgestel aan die vernuftige skryfwerk van Bernette Bergenthuin. Sy span ’n moderne tema, dié van ’n aktualiteitsreeks vir televisie, in om Marcelle Erasmus se paaie te laat kruis met dié van Basjan Rademan. Marcelle se tante het namens haar ingeskryf, en sy wroeg met skuldgevoelens omdat sy met ’n verskuilde…

View original post 186 more words

%d bloggers like this: